Hopp til hovedinnhold

MenneskeMøteKompetanse

Det viktigste du kan gjøre som hjelper er å skape gode menneskemøter. Metoder og teknikker har ingen verdi uten at det er tillit til stede – eller en følelse av at man blir likt. Denne tilliten eller følelsen skapes kun når mennesker opplever at de blir møtt på en god måte av et annet menneske.

For at hjelperne kan skape god utvikling hos barn, elever eller pasienter er det derfor avgjørende at de har menneskemøtekompetanse.

RVTS Sør har menneskemøtekompetanse som hovedfokus i alle våre kurs og programmer. Vi retter blikket på det selvsagte. Temaet er så menneskelig og «enkelt» at det kan virke banalt å ha et slikt fokus. Men det å ha fokus på sin egen menneskemøtekompetanse er kjernen i godt hjelpearbeid. Glipper vi her, glipper alt.Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar