Nettkurs

Her finner du en oversikt over nettbaserte kurs.


Digitalt grunnkurs

RVTS Sør ønsker velkommen til digitalt grunnkurs i traumeforståelse og traumebevisst omsorg.


Trygt og godt på skolen

RVTS Sør har laget en digital planleggingsdag som dere kan gjennomføre når det passer dere.

Intro

Anbefalte kurs


Snakke sammen

Et digitalt opplæringsprogram om samtaler med barn, spesielt ved bekymring for om barnet er utsatt for vold eller overgrep.

Selvmordsrisikovurdering

Kurset er laget på oppdrag fra Helsedirektoratet.