Verdigrunnlag
Foto: Dakota Corbin/unsplash.com

Verdigrunnlag

Et av hovedpulsslagene i vårt faghjerte er verdiene våre. Verdiene er det jordsmonnet vår kunnskap, erfaringer og ferdigheter vokser ut fra. RVTS Sør har derfor utarbeidet en egen verdimelding i samarbeid med våre ansatte. 

Her kan du lese RVTS Sørs VerdiMelding

Verdier er et væremerke for RVTS Sør:

Mot, ydmykhet og anerkjennelse. Vi vil belyse, berøre og bevege.

Vi er opptatt av å sette verdier ut i livet. Vi snakker om VÆREkompetanse: Hvem vi er i møte med andre. GJØREkompetanse: Hvordan vi handler, hva vi gjør, i møte med andre.

Verdiene er både drivkraft og rettesnor for hvordan vi skal VÆRE og hva vi skal GJØRE. For å bli bedre på å sette verdiene ut i livet i møte med dem vi lærer opp og er til for, vil ansatte inviteres til å gi begrepene innhold og trene på ulike aktuelle situasjoner. Verdier fremmer den andres/fellesskapets utvikling.

Fyrlykter
Fyrlyktene er med å vise vei mot visjonen. Verktøy som hjelper oss å nå målene våre.

Se fyrlyktene våre her: rvtssor.no/fyrlykter