RVTS Sør

Behov for tjenestestøtte? Send forespørsel.

Om RVTS Sør

Vi utdanner fagfolk og hjelpere til å bli gode menneskemøtere.


RVTS Sør er et kompetansehevings- og formidlingssenter innen psykologiske traumer. RVTS står for regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Vi er et bredt sammensatt fagmiljø som omsetter kunnskap til praksis gjennom kurs, programmer og formidlingsarbeid. Vi er en tjeneste for tjenestene, og driver ikke behandling.

Vi er et fagmiljø med spesiell kompetanse på utviklingstraumer/komplekse traumer og traumebevisst praksis for barn og unge. Vi er her for å forvalte det samfunnsoppdraget vi har fått: Bidra til kvalitetsutvikling av tjenestene som arbeider med flyktninghelse og tvungen migrasjon, vold, psykologiske traumer, psykososial beredskap og selvmordsforebygging.

Med røtter i verdier, ønsker vi å bidra til at hjelpere blir gode menneskemøtere. Vårt samfunnsoppdrag er å være en tjeneste for tjenestene innen feltene vold og overgrep, traumatisk stress, selvmordsforebygging, flyktninger/tvungen migrasjon og psykososial beredskap. 

Mot, ydmykhet og anerkjennelse. Vi vil belyse, berøre og bevege.

Vi ønsker å være relevante, troverdige, kunnskapsbaserte og innovative for å bidra til at helhetlig kompetanseutvikling omsettes til praksis. RVTS Sør driver kompetansehevingsprogrammer over tid med implementeringsstøtte og kortere program og prosjekt uten implementeringsstøtte

Vi er her for å bidra til at krenkede barn og familier får den beste hjelpen fra de beste fagfolkene. Vi er her for å hjelpe gode fagfolk til å gi enda bedre hjelp. Vi er her for å gjøre en forskjell. Vi skal belyse fag gjennom solid kunnskap. Vi skal berøre mennesker gjennom fortellinger fra virkeligheten. Vi skal skape bevegelse i samfunnets hjelpetjenester. Det skal merkes at vi er her. I barnehøyde.

RVTS Sør er en del av stiftelsen RBUP sammen med RVTS Øst.

Les vår årsrapport for 2019 her.

Våre verdier

Vi vil være en verdibasert organisasjon der alle tjenester avspeiler våre verdier som er beskrevet i RVTS Sørs verdimelding.

RVTS Sørs faghjerte banker for å istandsette fagpersoner til å bli gode menneskemøtere. Gode menneskemøtere ønsker å forstå barn, unge og voksne i lys av hva de har opplevd. Gode menneskemøtere ønsker å lyse opp veier fra livssmerte til mening og livsutfoldelse.

RVTS Sør driver samfunnsutvikling med hjertet.

Vår praksis

Et framtidsrettet kompetansesenter skal:

  • Være et levende bindeledd mellom praksis, utdanning og forskning
  • Påvirke praksis, slik at ny relevant kunnskap og kompetanse gjøres tilgjengelig for implementering
  • Påvirke utdanning, slik at relevant kunnskap gjøres tilgjengelig for de som utdanner morgendagens fagfolk.
  • Påvirke forskning, slik at praksisfeltets behov gjøres kjent for forskningsinstitusjonene
  • Påvirke samfunnet, slik at oppdatert kunnskap gjøres allment tilgjengelig Kompetanse er en syntese av kunnskap, menneskelige ferdigheter og verdier. Vi skal kjennes igjen på at vi gir og utvikler helhetlig kompetanse.

Dette er oss

11.03.2020 Grunnkurs i traumeforståelse Farris Bad, Larvik


15.04.2020 Førstehjelp ved selvmordsfare Sørlandets kunnskapspark, Universitetsveien 19, Kristiansand


08.05.2020 Fra sunn til usunn seksualitet Farris Bad, Larvik


Vis alle kurs