Hopp til hovedinnhold
Om RVTS Sør
Foto: Martin Widenka/Unsplash.com

Om RVTS Sør

Å møte gode, trygge fagfolk er avgjørende for at mennesker som har det vanskelig skal få den hjelpen de trenger.

RVTS står for regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.

RVTS Sør driver kompetanseheving for hjelpere med hode og hjertet.

Vi jobber innenfor fire fagområder:

  • Traumer og traumatisk stress
  • Vold og overgrep
  • Selvmord og selvskading
  • Flyktningehelse og tvungen migrasjon.

Målgruppene for våre programmer og kurs er alle som jobber med barn, unge og voksne. Spesielt fagpersoner som arbeider med de utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt, og hjelpere som arbeider med mennesker som er utsatt for påkjenninger eller mennesker i krise. Primærmålgruppen for RVTS Sør er det offentlige tjenesteapparatet.

Samskaping og samarbeid
RVTS Sør er en del av stiftelsen Pilar, sammen med RVTS Øst og RBUP. I tillegg er vi en del av RVTS-familien. Les mer om hvordan RVTSene samarbeider her.

For, i og sammen med tjenestene
RVTS Sør er for, i og sammen med tjenestene. Vi driver ikke individuell behandling.
Hva betyr egentlig dette? Les om det her.

Les mer om hvordan vi kan hjelpe din tjeneste her.
Les mer om hvilke kurs vi tilbyr her.
Send oss en forespørsel om tjenestestøtte her.

Til tjeneste med menneskemøtekompetanse
Les om våre våre verdier, vårt oppdrag, våre ambisjoner og vårt kunnskapsgrunnlag i vår Strategimelding for 2024-2025.

Årsrapport
Vi leverer på oppdrag fra Helsedirektoratet.
Les vår årsrapport for 2023 her.
Oppdaterte nøkkeltall finner du her.

Menneskemøtekompetanse
... er kjernen i alt hjelpearbeid.
Les mer om hvorfor det er så viktig her.

Kan vi hjelpe deg?
På RVTS Sør jobber godt kvalifiserte, faglig oppdaterte og særdeles hyggelige fagfolk.
Her finner du en oversikt over våre ansatte.

Se vår personvernerklæring.
Se vår designmanual.


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar