Hopp til hovedinnhold

NY RESSURS: Trygt og godt på skolen

RVTS Sør har i samarbeid med Utdanningsdirektoratet laget en kompetansepakke til dere betydningsfulle voksne som jobber i skolen og på SFO.

RVTS Sør

RVTS Sør
Nyheter
06.04.2022, kl. 00:00

Sjekk ut kompetansepakken for skolen her.
Sjekk ut kompetansepakken for SFO her.

Alle barn har rett til et trygt og godt miljø på skolen og på SFO, som fremmer helse, trivsel og læring. Du som møter barn på skolen – og etter skoledagens slutt – og som er der hver eneste dag, har stor betydning i deres liv.
– Vårt håp er at denne kompetansepakken vil gjøre en forskjell for barna i deres hverdag –  og også i de ansattes hverdag, forteller prosjektleder fra RVTS Sør, Karen Ringereide.

På Utdanningsdirektoratets sider finner du verktøyene for skole og SFO. De skal styrke de ansattes kompetanse i å utvikle – og opprettholde – et trygt og godt miljø. De ser også nærmere på hva dette innebærer i den daglige praksisen.

Denne kompetansepakken skal bidra til at de ansatte reflekterer over deres verdier, holdninger og kultur, skriver Utdanningsdirektoratet på sine nettsider. Den ser også på hvordan de kan utvikle egen praksis og få økt handlingskompetanse, og bli trygge på hva de kan gjøre når elever ikke opplever å ha det trygt og godt.

Innholdet er spesielt knyttet til de utfordringene de ansatte i skolen møter, i deres egen hverdag.

Hvordan man kan forebygge mistrivsel og krenkelser er også et sentralt tema. Innholdet er spesielt knyttet til de utfordringene de ansatte i skolen møter, i deres egen hverdag.

Innhold i modulene
Alle modulene i kompetansepakken bygger på hverandre. Innholdet består i hovedsak av filmer og ulike tekster, med påfølgende aktiviteter eller oppgaver. Alle moduler har egen lederstøtte. Pakken kan brukes som kollektiv kompetanseheving, men også gjennomføres alene. Du kan regne med å bruke mellom 2 og 6 timer for hver modul.

Modulene består av:
0. Introduksjon
1. Hvem er vi?
2. Meistring og utvikling
3. Relasjonens betydning
4. Inkluderende fellesskap
5. Trygt og godt skolemiljø
6. Hvor skal vi?

Kompetansepakkene er tilgjengelig for alle som ønsker, men er i hovedsak rettet mot ledere og ansatte i skolen og SFO.

Sjekk ut kompetansepakken for skolen her.
Sjekk ut kompetansepakken for SFO her.

Siste nytt

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar