RVTS Sør

Behov for tjenestestøtte? Send forespørsel.

Flyktning og utenforskap

Flyktninger, asylsøkere og immigranter med fluktbakgrunn er en sammensatt gruppe.
Å møtte disse menneskene med respekt og forståelse for hva de har opplevd, er vår utfordring som hjelpere. Utfordringene som den enkelte har, krever ofte kompetanse fra flere fagområder. Å fremme integrering og forebygge utenforskap står sentralt i vårt arbeid med denne gruppen.

Forebygging av menneskehandel, radikalisering og voldelig ekstremisme, kjønnslemlestelse og tvungen sosial kontroll er områder vi har et særlig fokus på. Vårt arbeid med flyktninger og migrasjonshelse er rettet mot både asylmottak og kommuner som bosetter. Vi samarbeider med flere kompetansemiljøer i dette arbeidet. På denne siden vil du finne aktuelle artikler og intervjuer fra fagfeltet.

For en samlet oversikt over tilgjengelig fagstoff henviser vi til portalene:
Flyktning.net og Utveier.no

Vårt arbeid innen dette feltet inkluderer oppdrag i følgende handlingsplaner:

 

Den viktige flokken
Hvor går grensene mellom positiv og negativ sosial kontroll?
Hvem vil du være?
Skam kan ikke vokse der det er empati
Kjærlighet og respekt i møte med fienden
Nyansene som avgjør
Empatiens kraft
Blikket som endrer alt
Flukten fortsetter
Mentorskolen
Flyktning.net er nå lansert
Vår innerste menneskelighet
Respekt!
GOD INTEGRERING, hva er det?
Å være tro mot
Utenforskap er ofte fellesnevneren
Global empati
Et hjem bygd på tillit
Rahmat - en overlever
Våre nyheter