RVTS Sør

Forespørsel om tjenestestøtte

Alle forespørsler registreres i vår inntakslogg og blir behandlet av eget inntaksmøte hver 14. dag. Det betyr at normal behandlingstid er fra 2-4 uker fra saken er registrert hos oss.

Vi prioriterer forespørsler som gjelder kompetanseprogram i region sør. Vi kan også bidra på fagdager eller kurs/konferanser som gjelder fagområdene våre. Veiledning og konsultasjon gis normalt kun i forbindelse med at tjenesten har avtalt eller er i gang med et kompetanseprogram.