Hopp til hovedinnhold

Ny Podkast:  «Snakk med meg, davel»

Kommunikasjon og bekymringssamtaler om vold og overgrep med barn i barnehagen.

Illustrasjon:123rf.com/RVTS Sør
Illustrasjon:123rf.com/RVTS Sør
RVTS Sør

RVTS Sør
Nyheter
29.04.2020, kl. 21:00

Podkasten finner du her.

Hvordan kan jeg bli den trygge voksne som snakker med barn om det jeg er bekymret for – spesielt når bekymringen kan handle om vold og overgrep?

Hva gjør vi i dag, og hvordan kan vi bli bedre til å oppdage og utforske sammen med barnet – for så å handle på det som kommer fram i samtalene?

Dette er blant temaene som blir tatt opp i den nye podkasten RVTS Sør har vært med og produsere sammen med to dyktige barnehagefolk.

Vi voksne trenger å bli trygge utforskere og barn trenger å øve seg på å fortelle – da må vi snakke med barna om det vi lurer på.Anne-Lill Nord Nilsen, RVTS Sør

Spesialrådgiver Anne-Lill Nord Nilsen fra RVTS Sør jobber med barneperspektivet i vold og overgrepssaker, og samtaler med barn. Hun har – sammen med Nina Borøy Olsen, en erfaren førskolelærer og pedagogisk leder i Snømyra barnehage og Marianne Wegge, leder i Smååsane barnehage og mangeårig førskolelærer – laget podkasten «Snakk med meg, davel».

Podkasten finner du her. Første episode er nå ute, deretter kommer det en ny episode hver torsdag.

1. episode: «Hva gjør vi i dag, hva utfordrer oss, om verdivalg og barneperspektiv.»
2. episode: «Oppdager og utforsker – hverdagsspråket og hvem vil jeg være.»
3. episode: «Fra hva må vi gjøre til hvordan får vi det til – Om å øve seg.»
4. episode: «Vold og overgrep – å vite nok til å handle  – om barns rettigheter og vårt ansvar og plikt.»

Fylkesmannen i Agder har via Barnehagenettverket region Kristiansand – med leder Bess Schelbred Thormodsæter i spissen – gitt midler til å produsere «Snakk med meg, davel».

Siste nytt

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar