MenneskeMøteKompetanse

Risikovurdering av ekstremistisk voldKurs 20. april: OnlineBarnehøydewebinaret 2021Kurs 28. april: barnehøydekonferansen.noDigitale menneskemøterSamling 28. april: KristiansandPå lag rundt barnaSamling 19. mai: KristiansandDigitale menneskemøterSamling 20. mai: KristiansandLyngdal nordSamling 17. augustVerdiforankret fagfelleskapSamling 1. septemberUtredning av problematisk og skadelig seksuell atferd - AIM3 Kurs 7. september: Hotel Norge/ KristiansandVerdiforankret fagfelleskapSamling 8. septemberUng, kriminell og utnyttet Kurs 12. oktober: Online

Webinar
Se vårt nyeste webinar her
Instagram Instagram