MenneskeMøteKompetanse

Verdiforankret fagfelleskapSamling 2.febPå lag rundt barnaSamling 4.mar: KristiansandUtredning av problematisk og skadelig seksuell atferd - AIM3 Kurs 24.mar: Hotel Norge/ KristiansandPå lag rundt barnaSamling 19.mai: KristiansandHandlekraftige Voksne - Trygge barnSamling 22.okt: Filadelfia VenneslaHandlekraftige Voksne - Trygge barnSamling 3.jan: Filadelfia VenneslaHandlekraftige Voksne - Trygge barnSamling 16.aug: Vennesla

Webinar
Se vårt nyeste webinar her
Instagram Instagram