MenneskeMøteKompetanse

Førstehjelp ved selvmordsfareKurs Sørlandets kunnskapspark, Universitetsveien 19, Kristiansand (15. september)Grunnkurs i traumeforståelseKurs Rosfjord Strandhotel, Lyngdal (16. september)Videregående kurs i traumeforståelseKurs Hotel River Station, Drammen (21. oktober)
Instagram Instagram