MenneskeMøteKompetanse

AvHoldt ARA ByglandsfjordSamling Byglandsfjord (21. september)Hans H. Grelland om å forstå følelseneLIVE* Webinar (27. september, kl. 21:30)På lag rundt barnaSamling Kristiansand (16. oktober)Mental health and radicalisationKurs Zoom (28. oktober)AvHoldtUngSamling CRUX Verksgata (17. november)Verdiforankret fagfelleskapSamling (3. desember)På lag rundt barnaSamling Kristiansand (4. januar)Verdiforankret fagfelleskapSamling (19. januar)Verdiforankret fagfelleskapSamling (2. februar)På lag rundt barnaSamling Kristiansand (4. mars)

Instagram Instagram