MenneskeMøteKompetanse

Avholdt ARASamling Byglandsfjord (28. august)AvHoldtUngSamling CRUX Verksgata (8. september)Førstehjelp ved selvmordsfareKurs Sørlandets kunnskapspark, Universitetsveien 19, Kristiansand (15. september)Grunnkurs i traumeforståelseKurs Rosfjord Strandhotel, Lyngdal (16. september)Videregående kurs i traumeforståelseKurs Hotel River Station, Drammen (21. oktober)

Instagram Instagram