RVTS SørJo, visst skal vi sette grenser
– Vi må aldri låse mennesker fast i deler av sin fortelling


Pionerene på traumebevisst praksis i Norge
Lenes blikk for øyeblikket

Kurs og konferanser


22.03.2019
Problematisk og skadelig seksuell atferd hos barn og ungdom Caledonien hotel, Kristiansand

27.03.2019
Polarisering og sinte unge menn Arkivet, Vesterveien 4, Kristiansand


Anbefalte artikler