MenneskeMøteKompetanse

Digital samling for kriseteam Region Sør Kurs 2. mars: Digital samling, ZoomPå lag rundt barnaSamling 4. mars: KristiansandDigitale menneskemøterSamling 5. mars: KristiansandUtredning av problematisk og skadelig seksuell atferd - AIM3 Kurs 24. mars: Hotel Norge/ KristiansandDigitale menneskemøterSamling 28. april: KristiansandPå lag rundt barnaSamling 19. mai: KristiansandDigitale menneskemøterSamling 20. mai: KristiansandVerdiforankret fagfelleskapSamling 2. juniVerdiforankret fagfelleskapSamling 24. augustVerdiforankret fagfelleskapSamling 8. september

Webinar
Se vårt nyeste webinar her
Instagram Instagram