Hopp til hovedinnhold

Rapport

Her finner du oppdaterte nøkkeltall.


Fra og med:
Til og med:
 
Digitalt

94
samlinger
783
deltakere

Fysisk

136
samlinger
4168
deltakere

Totalt

230
samlinger
4951
deltakere
Forespørsel om
tjenestestøtte

Antall nye henvendelser fra tjenester.

45
Send forespørselTjenestemottakere


Kommunehelsetjeneste: 18%
Annet: 15%
Flyktning- og asyltjenester: 13%
Barne-/familievern (kommune): 13%
Skole / barnehage: 11%
Spesialisthelsetjeneste: 9%
Ideell / frivillige: 7%
Barne-/familievern (stat): 5%
Politi / barnehus: 3%
Høyskole / universitet: 2%
Barne-/familievern (privat): 2%
Veteran / innsatspersonell: 1%Samarbeid

124 av 230 samlinger (54%) ble gjennomført i samarbeid med andre.
Disse var fordelt på følgende samarbeidspartnere:

RVTS: 35%
Andre: 24%
RBUP / RKBU: 9%
Statsforvalteren: 8%
Høyskole / universitet: 8%
KoRus: 5%
Fylkeskommunen: 4%
NKVTS: 4%
Napha: 2%
NSSF: 1%

Kommuner

Antall kommuner vi har bistått eller undervist i.

31
Oversikt over kommuner

Kartet viser aktive kommuner (markert rødt) i vår region.

Alle tall ovenfor vises for valgt periode. Endre periode ved å velge år/måned øverst på siden.
Vi tar forbehold om midlertidige feilregistreringer.

Nettkurs

Digitalt grunnkurs

10069
deltakere totalt
(siden 2020)
1075
nye deltakere
(valgt periode)
Deltakernes tjeneste/arbeidssted:
Skole / barnehage: 33%
Barne-/familievern (privat): 21%
Annet: 13%
Kommunehelsetjeneste: 10%
Barne-/familievern (kommune): 9%
Spesialisthelsetjeneste: 5%
Flyktning- og asyltjenester: 4%
Barne-/familievern (stat): 3%
Ideell / frivillige: 2%
Høyskole / universitet: 1%
Politi / barnehus: 0%

Digitale planleggingsdager

(Totalt antall siden lansering i 2022/2023)

Besøksstatistikk01.01.2024 - 20.04.2024
(Sist oppdatert kl. 11:30)


Nettstatistikk og personvern


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar