Hopp til hovedinnhold

Rapport

Her finner du oppdaterte nøkkeltall.


Fra og med:
Til og med:
 
Digitalt

134
samlinger
2094
deltakere

Fysisk

220
samlinger
7135
deltakere

Totalt

354
samlinger
9229
deltakere
Forespørsel om
tjenestestøtte

Antall nye henvendelser fra tjenester.

70
Send forespørselTjenestemottakere


Kommunehelsetjeneste: 16%
Annet: 14%
Flyktning- og asyltjenester: 14%
Barne-/familievern (kommune): 13%
Skole / barnehage: 13%
Ideell / frivillige: 10%
Spesialisthelsetjeneste: 9%
Barne-/familievern (stat): 4%
Barne-/familievern (privat): 3%
Politi / barnehus: 3%
Høyskole / universitet: 2%
Veteran / innsatspersonell: 1%Samarbeid

183 av 354 samlinger (52%) ble gjennomført i samarbeid med andre.
Disse var fordelt på følgende samarbeidspartnere:

RVTS: 34%
Andre: 23%
RBUP / RKBU: 10%
Statsforvalteren: 7%
Høyskole / universitet: 7%
KoRus: 6%
Fylkeskommunen: 5%
NKVTS: 4%
Napha: 3%
NSSF: 1%

Kommuner

Antall kommuner vi har bistått eller undervist i.

41
Oversikt over kommuner

Kartet viser aktive kommuner (markert rødt) i vår region.

Alle tall ovenfor vises for valgt periode. Endre periode ved å velge år/måned øverst på siden.
Vi tar forbehold om midlertidige feilregistreringer.

Nettkurs

Digitalt grunnkurs

10394
deltakere totalt
(siden 2020)
1400
nye deltakere
(valgt periode)
Deltakernes tjeneste/arbeidssted:
Skole / barnehage: 32%
Barne-/familievern (privat): 22%
Annet: 13%
Kommunehelsetjeneste: 10%
Barne-/familievern (kommune): 9%
Spesialisthelsetjeneste: 4%
Flyktning- og asyltjenester: 4%
Barne-/familievern (stat): 3%
Ideell / frivillige: 2%
Høyskole / universitet: 1%
Politi / barnehus: 0%

Digitale planleggingsdager

(Totalt antall siden lansering i 2022/2023)

Besøksstatistikk01.01.2024 - 14.06.2024
(Sist oppdatert kl. 00:30)


Nettstatistikk og personvern


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar