Hopp til hovedinnhold

Rapport

Her finner du oppdaterte nøkkeltall.


Fra og med:
Til og med:
 
Digitalt

40
samlinger
1305
deltakere

Fysisk

102
samlinger
4324
deltakere

Totalt

142
samlinger
5629
deltakere
Forespørsel om
tjenestestøtte

Antall nye henvendelser fra tjenester.

52
Send forespørselTjenestemottakere


Skole / barnehage: 20%
Kommunehelsetjeneste: 17%
Annet: 17%
Flyktning- og asyltjenester: 15%
Barne-/familievern (kommune): 7%
Spesialisthelsetjeneste: 6%
Ideell / frivillige: 6%
Barne-/familievern (privat): 5%
Barne-/familievern (stat): 3%
Høyskole / universitet: 3%
Veteran / innsatspersonell: 1%
Politi / barnehus: 1%Samarbeid

57 av 142 samlinger (40%) ble gjennomført i samarbeid med andre.
Disse var fordelt på følgende samarbeidspartnere:

RVTS: 35%
Andre: 19%
RBUP / RKBU: 10%
Fylkeskommunen: 10%
NSSF: 8%
KoRus: 6%
Høyskole / universitet: 6%
Statsforvalteren: 3%
Napha: 3%

Kommuner

Antall kommuner der vi har avholdt fysisk undervisning.

17
Vis kommuner
Alle tall vises for valgt periode. Endre periode ved å velge år/måned på toppen av nettsiden.
Vi tar forbehold om midlertidige feilregistreringer. Deltakerantall korrigeres ved slutten av året.

Nettkurs


Digitalt grunnkurs

7292
deltakere totalt
757
nye deltakere
(valgt periode)
Deltakernes tjeneste/arbeidssted:
Skole / barnehage: 41%
Barne-/familievern (privat): 16%
Annet: 12%
Kommunehelsetjeneste: 10%
Barne-/familievern (kommune): 9%
Spesialisthelsetjeneste: 5%
Flyktning- og asyltjenester: 2%
Ideell / frivillige: 2%
Barne-/familievern (stat): 2%
Høyskole / universitet: 1%
Politi / barnehus: 0%

Trygt og godt på skolen

1036
deltakere
57
skoler

Besøksstatistikk01.01.2023 - 29.03.2023
(Sist oppdatert kl. 08:00)


Nettstatistikk og personvern