Rapport

Her finner du oppdaterte nøkkeltall.


Fra og med:
Til og med:
 
Digitalt

140
samlinger
3979
deltakere

Fysisk

247
samlinger
7030
deltakere

Totalt

387
samlinger
11009
deltakere
Forespørsel om
tjenestestøtte

Antall nye henvendelser fra tjenester.

85
Send forespørselTjenestemottakere


Kommunehelsetjeneste: 20%
Barne-/familievern (kommune): 17%
Skole / barnehage: 16%
Annet: 14%
Spesialisthelsetjeneste: 8%
Flyktning- og asyltjenester: 8%
Ideell / frivillige: 6%
Politi / barnehus: 5%
Høyskole / universitet: 3%
Barne-/familievern (privat): 2%
Barne-/familievern (stat): 2%
Veteran / innsatspersonell: 1%Samarbeid

194 av 387 samlinger (50%) ble gjennomført i samarbeid med andre.
Disse var fordelt på følgende samarbeidspartnere:

RVTS: 29%
RBUP / RKBU: 19%
Andre: 16%
KoRus: 11%
Fylkeskommunen: 10%
Høyskole / universitet: 5%
Statsforvalteren: 5%
NKVTS: 3%
Napha: 2%
NSSF: 1%

Kommuner

Antall kommuner der vi har avholdt fysisk undervisning.

40
Vis kommuner
Alle tall vises for valgt periode. Endre periode ved å velge år/måned på toppen av nettsiden.
Vi tar forbehold om midlertidige feilregistreringer. Deltakerantall korrigeres ved slutten av året.

Nettkurs


Digitalt grunnkurs

4979
deltakere totalt
1250
nye deltakere
(valgt periode)
Deltakernes tjeneste/arbeidssted:
Skole / barnehage: 33%
Barne-/familievern (privat): 16%
Kommunehelsetjeneste: 14%
Annet: 13%
Barne-/familievern (kommune): 10%
Spesialisthelsetjeneste: 7%
Ideell / frivillige: 3%
Barne-/familievern (stat): 2%
Flyktning- og asyltjenester: 2%
Høyskole / universitet: 1%
Politi / barnehus: 0%

Trygt og godt på skolen

402
deltakere
20
skoler

Besøksstatistikk01.01.2022 - 15.08.2022
(Sist oppdatert kl. 11:00)


Nettstatistikk og personvern