Rapport

Her finner du oppdaterte nøkkeltall.


Fra og med:
Til og med:
 
Digitalt

100
samlinger
3334
deltakere

Fysisk

172
samlinger
4997
deltakere

Totalt

272
samlinger
8331
deltakere
Forespørsel om
tjenestestøtte

Antall nye henvendelser fra tjenester.

56
Send forespørselTjenestemottakere


Kommunehelsetjeneste: 19%
Barne-/familievern (kommune): 17%
Annet: 15%
Skole / barnehage: 14%
Spesialisthelsetjeneste: 7%
Flyktning- og asyltjenester: 7%
Ideell / frivillige: 6%
Politi / barnehus: 5%
Høyskole / universitet: 3%
Barne-/familievern (privat): 3%
Barne-/familievern (stat): 2%
Veteran / innsatspersonell: 2%Samarbeid

131 av 272 samlinger (48%) ble gjennomført i samarbeid med andre.
Disse var fordelt på følgende samarbeidspartnere:

RVTS: 33%
RBUP / RKBU: 17%
Andre: 15%
Fylkeskommunen: 10%
KoRus: 8%
Høyskole / universitet: 8%
Statsforvalteren: 4%
NKVTS: 3%
Napha: 2%
NSSF: 1%

Kommuner

Antall kommuner der vi har avholdt fysisk undervisning.

37
Vis kommuner
Alle tall vises for valgt periode. Endre periode ved å velge år/måned på toppen av nettsiden.
Vi tar forbehold om midlertidige feilregistreringer. Deltakerantall korrigeres ved slutten av året.

Nettkurs

Kursdeltakere i vårt gratis Digitalt grunnkurs.

4689
deltakere totalt
960
nye deltakere
(valgt periode)
Deltakernes tjeneste/arbeidssted:
Skole / barnehage: 29%
Barne-/familievern (privat): 16%
Kommunehelsetjeneste: 15%
Annet: 14%
Barne-/familievern (kommune): 10%
Spesialisthelsetjeneste: 6%
Ideell / frivillige: 3%
Barne-/familievern (stat): 2%
Flyktning- og asyltjenester: 2%
Høyskole / universitet: 1%
Politi / barnehus: 1%

Besøksstatistikk01.01.2022 - 22.05.2022
(Sist oppdatert kl. 21:30)


Nettstatistikk og personvern