Hopp til hovedinnhold

Rapport

Her finner du oppdaterte nøkkeltall.


Fra og med:
Til og med:
 
Digitalt

117
samlinger
4053
deltakere

Fysisk

283
samlinger
11590
deltakere

Totalt

400
samlinger
15643
deltakere
Forespørsel om
tjenestestøtte

Antall nye henvendelser fra tjenester.

113
Send forespørselTjenestemottakere


Kommunehelsetjeneste: 20%
Annet: 15%
Skole / barnehage: 13%
Flyktning- og asyltjenester: 11%
Ideell / frivillige: 9%
Barne-/familievern (kommune): 8%
Spesialisthelsetjeneste: 7%
Høyskole / universitet: 4%
Barne-/familievern (stat): 4%
Barne-/familievern (privat): 3%
Politi / barnehus: 3%
Veteran / innsatspersonell: 2%Samarbeid

199 av 400 samlinger (50%) ble gjennomført i samarbeid med andre.
Disse var fordelt på følgende samarbeidspartnere:

RVTS: 28%
Andre: 23%
Fylkeskommunen: 14%
Høyskole / universitet: 10%
RBUP / RKBU: 7%
Statsforvalteren: 6%
NSSF: 5%
KoRus: 4%
Napha: 2%
NKVTS: 1%

Kommuner

Antall kommuner der vi har avholdt fysisk undervisning.

32
Vis kommuner
Alle tall vises for valgt periode. Endre periode ved å velge år/måned på toppen av nettsiden.
Vi tar forbehold om midlertidige feilregistreringer. Deltakerantall korrigeres ved slutten av året.

Nettkurs


Digitalt grunnkurs

8257
deltakere totalt
1722
nye deltakere
(valgt periode)
Deltakernes tjeneste/arbeidssted:
Skole / barnehage: 36%
Barne-/familievern (privat): 19%
Annet: 12%
Kommunehelsetjeneste: 10%
Barne-/familievern (kommune): 10%
Spesialisthelsetjeneste: 5%
Barne-/familievern (stat): 2%
Flyktning- og asyltjenester: 2%
Ideell / frivillige: 2%
Høyskole / universitet: 1%
Politi / barnehus: 0%

Trygt og godt på skolen

1245
deltakere
67
skoler

Besøksstatistikk01.01.2023 - 25.09.2023
(Sist oppdatert kl. 01:00)


Nettstatistikk og personvern


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar