Hopp til hovedinnhold

Rapport

Her finner du oppdaterte nøkkeltall.


Fra og med:
Til og med:
 
Digitalt

156
samlinger
5578
deltakere

Fysisk

364
samlinger
15825
deltakere

Totalt

520
samlinger
21403
deltakere
Forespørsel om
tjenestestøtte

Antall nye henvendelser fra tjenester.

145
Send forespørselTjenestemottakere


Kommunehelsetjeneste: 19%
Annet: 14%
Skole / barnehage: 13%
Barne-/familievern (kommune): 11%
Flyktning- og asyltjenester: 9%
Spesialisthelsetjeneste: 7%
Ideell / frivillige: 7%
Barne-/familievern (privat): 6%
Barne-/familievern (stat): 6%
Høyskole / universitet: 4%
Politi / barnehus: 3%
Veteran / innsatspersonell: 2%Samarbeid

263 av 520 samlinger (51%) ble gjennomført i samarbeid med andre.
Disse var fordelt på følgende samarbeidspartnere:

RVTS: 26%
Andre: 21%
RBUP / RKBU: 14%
Fylkeskommunen: 11%
Høyskole / universitet: 8%
KoRus: 6%
Statsforvalteren: 6%
NSSF: 4%
Napha: 2%
NKVTS: 1%

Kommuner

Antall kommuner der vi har avholdt fysisk undervisning.

37
Vis kommuner
Alle tall vises for valgt periode. Endre periode ved å velge år/måned på toppen av nettsiden.
Vi tar forbehold om midlertidige feilregistreringer. Deltakerantall korrigeres ved slutten av året.

Nettkurs


Digitalt grunnkurs

8843
deltakere totalt
2308
nye deltakere
(valgt periode)
Deltakernes tjeneste/arbeidssted:
Skole / barnehage: 35%
Barne-/familievern (privat): 19%
Annet: 13%
Kommunehelsetjeneste: 10%
Barne-/familievern (kommune): 10%
Spesialisthelsetjeneste: 5%
Barne-/familievern (stat): 3%
Flyktning- og asyltjenester: 3%
Ideell / frivillige: 2%
Høyskole / universitet: 1%
Politi / barnehus: 0%

Trygt og godt på skolen

1245
deltakere
67
skoler

Besøksstatistikk01.01.2023 - 04.12.2023
(Sist oppdatert kl. 06:30)


Nettstatistikk og personvern


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar