Rapport

Her finner du oppdaterte nøkkeltall.


Fra og med:
Til og med:
 
Digitalt

209
samlinger
6886
deltakere

Fysisk

498
samlinger
15918
deltakere

Totalt

707
samlinger
22804
deltakere
Forespørsel om
tjenestestøtte

Antall nye henvendelser fra tjenester.

152
Send forespørselTjenestemottakere


Kommunehelsetjeneste: 17%
Barne-/familievern (kommune): 16%
Skole / barnehage: 15%
Annet: 14%
Flyktning- og asyltjenester: 8%
Spesialisthelsetjeneste: 7%
Ideell / frivillige: 7%
Barne-/familievern (stat): 4%
Politi / barnehus: 4%
Barne-/familievern (privat): 3%
Høyskole / universitet: 2%
Veteran / innsatspersonell: 2%Samarbeid

365 av 707 samlinger (52%) ble gjennomført i samarbeid med andre.
Disse var fordelt på følgende samarbeidspartnere:

RVTS: 27%
RBUP / RKBU: 20%
Andre: 18%
KoRus: 11%
Fylkeskommunen: 9%
Statsforvalteren: 6%
Høyskole / universitet: 4%
Napha: 3%
NKVTS: 2%
NSSF: 1%

Kommuner

Antall kommuner der vi har avholdt fysisk undervisning.

50
Vis kommuner
Alle tall vises for valgt periode. Endre periode ved å velge år/måned på toppen av nettsiden.
Vi tar forbehold om midlertidige feilregistreringer. Deltakerantall korrigeres ved slutten av året.

Nettkurs


Digitalt grunnkurs

6454
deltakere totalt
2725
nye deltakere
(valgt periode)
Deltakernes tjeneste/arbeidssted:
Skole / barnehage: 46%
Barne-/familievern (privat): 12%
Annet: 12%
Kommunehelsetjeneste: 10%
Barne-/familievern (kommune): 9%
Spesialisthelsetjeneste: 5%
Ideell / frivillige: 2%
Barne-/familievern (stat): 2%
Flyktning- og asyltjenester: 1%
Høyskole / universitet: 1%
Politi / barnehus: 0%

Trygt og godt på skolen

925
deltakere
51
skoler

Besøksstatistikk01.01.2022 - 08.12.2022
(Sist oppdatert kl. 16:30)


Nettstatistikk og personvern