Link

Folkehelse og livsmestring i skolen

Hva handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring egentlig om?

BestillLink

Folkehelse og livsmestring

Tanker, følelser og relasjoner. Hjernens betydning for å forstå og håndtere følelser.

BestillSamtalekort

Samtalekort

RVTS Sørs SAMTALEKORT er et nyttig verktøy i dialog med barn og unge bestående av 6 illustrerte kort.

BestillPsykoedukasjon

Psykoedukasjon

"KLAR FERDIG GÅ" er et enkelt verktøy til bruk i arbeid med traumatiserte. Et verktøy for å prøve å forstå.

BestillRVTS Sør, Sørlandet kunnskapspark, Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand
Tlf. sentralbord: 22 58 60 00, e-post: post@rvtssor.no