Cover

Samtalekort

RVTS Sørs SAMTALEKORT er et nyttig verktøy i dialog med barn og unge bestående av 6 illustrerte kort.

BestillCover

Faghjerte

RVTS Sørs FAGHJERTEBOK er for deg som er interessert i å vite mer om vårt verdigrunnlag og vår fagprofil.

BestillCover

Psykoedukasjon

"KLAR FERDIG GÅ" er et enkelt verktøy til bruk i arbeid med traumatiserte. Et verktøy for å prøve å forstå.

BestillRVTS Sør, Sørlandet kunnskapspark, Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand
Tlf. sentralbord: 22 58 60 00, e-post: post@rvtssor.no