Hopp til hovedinnhold

Pilotprosjekt: Selvmordsforebygging i videregående skoler

Tre videregående skoler har gjennomført det selvmordsforebyggende kurset Oppmerksom på selvmordstanker (OPS!) i et pilotprosjekt. Resultatene viser at både elever og ansatte ønsker denne kunnskapen.

Illustrasjonsbilde: 123rf.com
Illustrasjonsbilde: 123rf.com
RVTS Sør

Jan Frantzen
Tekstforfatter
22.02.2024, kl. 15:14


Selvmord er den vanligste dødsårsaken i aldergruppen 0-19 år. Tall fra Ungdata viser at 25-30 % av ungdom svarer at de har tenkt på å ta livet sitt de siste 12 månedene og mellom 6-8 % svarer at de har forsøkt å ta sitt eget liv.

– Selvmordsforebygging rettet mot unge mennesker er utvilsomt viktig, og vi vet at ungdom snakker lettere med vennene sine om slike ting, enn med foreldre og foresatte. Derfor synes vi dette er viktig kunnskap å formidle inn i videregående skoler, sier spesialrådgiver Øyvind Dåsvatn ved RVTS Sør.

– Studier fra Australia har vist lovende resultater av å gi ungdommer økt kunnskap om selvmordsforebygging. Vi ønsket å prøve noe lignende her, forteller han, etter at kompetansesenteret sammen med RVTS Nord og Vivat har gjennomført et pilotprosjekt med det selvmordsforebyggende kurset OPS! i videregående skoler i Norge.

Øyvind Dåsvatn, RVTS Sør (Foto: RVTS Sør)

Blir tryggere

Kristina Heia Nilsen er avdelingsleder for helse- og oppvekstfag ved Sam Eyde videregående skole i Arendal, som er én av skolene i prosjektet. Hun har tidligere tatt kurset selv, og mener det gir gode verktøy til de som jobber med mennesker.  

– Det er god kompetanse både for elevene og for lærerne, som opplever mye i sin arbeidshverdag. Man blir tryggere på vanskelige problemstillinger, både når det gjelder å spørre direkte om selvmordstanker, og hva man eventuelt kan gjøre videre, sier Nilsen, som legger til at alle elever hadde hatt godt av kurset.

– Men det må passe inn i fagplanen, og det gjør det i helse- og oppvekstfag. Så for oss handlet dette både om å ruste elevene for utfordringer i sine egne liv og å gi dem verdifull informasjon i utdannelsen sin, forteller hun.

Aktuelt tema

Lignende kurs har i Norge tidligere primært vært rettet mot personer over 18 år, men ifølge forskningsprosjekter kan forebyggende tiltak rettet mot ungdom redusere selvskading og selvmordstanker.

– Dette er et aktuelt tema som ungdom er opptatt av, men de har kanskje ikke noen gode verktøy til å håndtere det. Vi håper vi kan være med å endre på det, sier Dåsvatn.

OPS! er et halvdagskurs hvor deltakerne lærer en firetrinnsmodell for hvordan man kan oppdage at en person har selvmordstanker, og hjelpe vedkommende i kontakt med noen som kan gi videre hjelp. Det brukes ulike læringsmetoder som forelesning, film, diskusjon og praktiske øvelser.

– Kurset har et veldig tydelig budskap: Hvis man er bekymret for om kameraten kan ha selvmordstanker, så er det viktig å ikke bare la det passere. Man kan se etter tegnene og bistå til at de får hjelp fra noen som kan følge dem opp på en god måte, sier Dåsvatn.

Gode resultater

Elevkursene ble holdt høsten 2021 og våren 2022, med inntil 30 deltakere på hvert kurs. Ansatte på skolene gjennomførte OPS! i forkant, og utvalgte ressurspersoner ved skolene og i lokalsamfunnet gjennomførte todagerskurset Førstehjelp ved selvmordsfare, for å kunne følge opp elever ved behov. I tillegg fikk foresatte tilbud om OPS! forut for elevkursene.

– Vi opplevde at dette er et tema som elevene er opptatt av. De fleste av dem kjenner noen som har tatt livet sitt eller hatt selvmordstanker, så det er aktuelt for mange. Elevene opplyser at de etter kurset vet mer om hvordan de kan hjelpe, og det er større sjanse for at de tør å bry seg. Dette er jo holdningsspørsmål, så om de vil gjøre det i praksis vet vi jo ikke, forteller Dåsvatn.

Ved Sam Eyde videregående opplyste lærerne at kurset gjorde dem tryggere i sin rolle. Elevene fortalte at det var tøft, men veldig nyttig, og noe de kom til å ta med seg videre i jobbene de skal ut i.

– Vi hadde veldig gode erfaringer, forteller avdelingsleder Nilsen.

Hun trekker også frem viktigheten av at kurset tas i trygge omgivelser.

– Helsesykepleier var til stede, så vi var trygge på at vi kunne håndtere eventuelle reaksjoner. Vi hadde også forberedt elevene godt. Det er veldig positivt at kurset gjennomføres helhetlig, ikke bare med elever, men også med ansatte og foreldre. Det gjør det til en veldig solid og trygg opplæring. Dette er en tematikk det er viktig å snakke om, sier Nilsen.

Ambisjoner videre

Arrangørene har oppdatert kurset etter å ha fått tilbakemeldinger fra de tre skolene. Det er blant annet gjort mer interaktivt. Neste skritt er å tilby dette kurset til nye elever ved skolene i pilotprosjektet, samt noen flere.

– Dette har vi fått positive tilbakemeldinger på. Vi er også i kontakt med RKBU  i Tromsø, og håper å få til en uavhengig forskning på dette. Målet er å få mer kunnskap om hvordan kurset  fungerer for elever i videregående skole, og om verktøyene kurset gir oppleves som nyttige i vanskelige livssituasjoner. På sikt ønsker vi at denne type kurs skal tilbys alle elever for videregående skole, sier Dåsvatn.

Les hele artikkelen på forebygging.no for flere funn og erfaringer fra pilotprosjektet.

Siste nytt

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar