Kurs & konferanser
ved RVTS Sør

Program

Program

Her er en oversikt over våre kurs & konferanser.

16.09.2019 - 17.09.2019

Hvordan jobbe med livsmestring gjennom hele utdanningsløpet

OBS - Ny dato!

Tyholmen hotel, Arendal

17.09.2019 - 18.09.2019

Førstehjelp ved selvmordsfare

2 dagers kurs, Åpent for alle

Sørlandets kunnskapspark, Universitetsveien 19, Kristiansand

24.09.2019

Nasjonal konferanse om endringsagenter

Begrensninger og muligheter i arbeidet med negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Bergen Scandic City, Bergen

22.10.2019 - 23.10.2019

Videregående kurs i traumeforståelse

Caledonien hotel, Kristiansand

05.11.2019

PåFyll Kriseteam – Med blikk for kriser i ungdomsmiljøet

Sundvolden hotel, Krokkleiva

19.11.2019 - 20.11.2019

Problematisk og skadelig seksuell atferd hos barn og ungdom (samling 3)

Caledonien hotel, Kristiansand


Vis arkiv

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe.

RVTS Sør
Sørlandet kunnskapspark
Universitetsveien 19
4630 Kristiansand

www.rvtssor.no

Tlf. sentralbord: 22 58 60 00
E-post: post@rvtssor.no