Kurs & konferanser
ved RVTS Sør

Program

Program

Her er en oversikt over våre kurs & konferanser.

28.08.2019 - 29.08.2019

Problematisk og skadelig seksuell atferd hos barn og ungdom (samling 2)

Kurs i AIM2 – Utredningsveileder

Caledonien hotel, Kristiansand

04.09.2019 - 05.09.2019

Grunnkurs i traumeforståelse

2 dagers kurs

Rosfjord Strandhotel, Lyngdal

05.09.2019

Veterandag - I tjeneste for Norge

- ivaretakelse av personell etter internasjonal tjeneste

Bø Hotell, Bø i Telemark

16.09.2019 - 17.09.2019

Hvordan jobbe med livsmestring gjennom hele utdanningsløpet

OBS - Ny dato!

Tyholmen hotel, Arendal

17.09.2019 - 18.09.2019

Førstehjelp ved selvmordsfare

2 dagers kurs, Åpent for alle

Sørlandets kunnskapspark, Universitetsveien 19, Kristiansand

22.10.2019 - 23.10.2019

Videregående kurs i traumeforståelse

Caledonien hotel, Kristiansand

05.11.2019

PåFyll Kriseteam – Med blikk for kriser i ungdomsmiljøet

Sundvolden hotel, Krokkleiva


Vis arkiv

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe.

RVTS Sør
Sørlandet kunnskapspark
Universitetsveien 19
4630 Kristiansand

www.rvtssor.no

Tlf. sentralbord: 22 58 60 00
E-post: post@rvtssor.no