Hopp til hovedinnhold

VIRevolusjonen

MenneskeMøteMobilisering: JEG trenger å bli en del av et VI. Det skjer i MenneskeMøtene. Isolasjonen skader, fellesskapet heler. Vi vil FellesSkape!

Illustrasjon: Shutterstock
Illustrasjon: Shutterstock
RVTS Sør

RVTS Sør
Nyheter
09.01.2016, kl. 13:11

Tenk på et menneskemøte du hadde som har satt gode spor, et møte du ikke kan glemme. Som var med å lege, trøste, eller kanskje gi deg en god følelse av å være deg? Du ble anerkjent både med sårbarheter og styrker. Hva kjennetegner VÆREmåten til dette mennesket? Hva kjennetegner dette møtet?

Dette kan være en god øvelse for å trene på å bli en god MenneskeMøter. Hvordan vil du leve videre i andre? Hvordan vil du huskes? Er du klar over at du kan gjøre en forskjell ved å se andre betingelsesløst, bry deg og prøve å forstå? Er du klar for å bli en del av et VI?

RVTS Sør har reisen fra det som er skadet til helhet og livsutfoldelse som en del av vårt arbeidsoppdrag. Vi har hovedfokus på kompetanseheving av hjelpere som arbeider med barn og unge som har vært utsatt for store påkjenninger – overgrep, neglekt, krig, flukt, er selvmordstruet.


Et varmere MenneskeSamfunn
MenneskeMøteKompetanse bidrar til et varmere MenneskeSamfunn. Vi er en tjeneste for tjenestene som driver kompetanseheving i likeverdige møter med de tjenestene vi er til for. Men tjenestene er til for menneskene, ikke menneskene for tjenestene.

Vi arbeider kontinuerlig med å bli bedre på å legge øret til dem det gjelder for å kunne ta deres erfaringer og innspill med i utviklingsarbeidet. Vi har røtter i verdiene våre: MOT, YDMYKHET, ANERKJENNELSE og forløser dem gjennom å belyse, berøre og bevege. Plattformen er et bredt kunnskapsgrunnlag og en bred portefølje av verktøy og metoder som bygger på dette. Kunnskapsdørene må gjøres høye og erfaringsportene brede slik at menneskene kommer ut i livet. Kompetanse slik vi definerer det, er verdier, ferdigheter og kunnskap(herunder erfaringskunnskap). I et Menneskesamfunn er mennesker aktører, ansvarliggjort, men de bygger ikke ego. De bygger Viet – hvor ulike JEG har en unik plass og verdi.


OmsorgsGivere som skaper trygghet, uansett
Målet er at enhver profesjonell omsorgsgiver skal kunne møte et hvilket som helst barn eller ungdom i en hvilken som helst krevende eller smertefulle situasjon, uten å la redsel, usikkerhet eller andre affekter føre til at de beskytter seg eller ikke våger å komme nær.

Vi trenger gode voksne som tåler barns smerte og elsker fram barns livskraft og lekenhet.

Som blir med på reisen fra frykt til tilstedeværelse og lekenhet - uten selv å bli utslettet eller utladet. Vi inviterer til å koble på, være nær, skape trygghet, bygge relasjoner, legge til rette for tilhørighet, mestring, utforske, gi kjærlighet, overdoser vennlighet, affektregulere og ha tro på menneskets iboende mulighet til heling, uansett.


Reisen fra JEG til VI
Mennesker trenger mennesker. Reisen fra JEG til VI krever kontakt med egen sårbarhet og mot til å komme nær hverandre. Nyere nevrobiologi som er en del av vårt kunnskapsgrunnlag, forteller oss at hjernen formes av bruken. Følelsene er et viktig kompass for godt liv og relasjonen, fellesskapet og lekenheten gir godt liv.
NærVær er profesjonelt.

Gjennom øyekontakt, aktiv lytting, ved å ta kontakt, dele følelser i en relasjon, gjennom å være sammen - kan vi lege sår. Vi kan vi vokse som mennesker, tåle mer, finne mening og hente fram kraften og motet til å leve godt sammen med andre. Det som er skadet i oss, vil isolasjon. Helingen foregår i relasjonen, i fellesskapet - når JEGet møter VIet.

Vi vil bidra til en ViRevolusjon, en MenneskeMøteMobilisering.
Vi vil FellesSkape. Gjennom å anerkjenne og dele følelser, vise interesse og gi store doser vennlighet, skaper vi tryggheten alle mennesker trenger. Når vi søker fra jeg til vi, klarer vi lettere å løfte blikket fra egen navle til den andre. Gjennom bevegelsen, skjer påkoblingen. Da kan den livgivende relasjonen bygges.

Vi vil følge mennesker på reisen fra opplevelse av verdiløshet til erfaringer av å være verdsatt. Fra meningsløsheten og grunner til å dø til glimt av mening og grunner til å leve

RVTS Sør har som en vesentlig del av sin profil at vi vil skape gode menneskemøter. Vi vil inndanne og utdanne MenneskeMøtere. Mennesker som kjenner seg selv, men samtidig er interessert i å bli kjent med og prøve å forstå andre i lys av hva de har opplevd. Fordi barn og unge som har hatt store påkjenninger, som ikke har fått det de trenger i oppveksten, trenger nettopp den andre for å leges. Trygghet, realsjon, følelsesevissthet og affektregulering, bidrar til dette. Når vi er trygge og lekne, er det lettere å tørre å feile og vise feilbarlighet og svik – uten å la skammen få feste. Her kan vi lære av barna, de er lekne og tilstede og åpne. De lærer gjennom lek og bygger relasjoner gjennom lek. Da kan de glemme tid og sted.

Leken jager sammenligningen og skammen på dør. Om vi helt fra mors liv tar vare på menneskene slik at de blir trygge, kan denne mobiliseringen komme nedenfra og opp, ikke fra vektall og ekspertise, men fra dem som kjenner leken best – barna.


Kunnskap må ut i praksis – i menneskemøter
Dette trener vi på i våre programmer, blant annet gjennom å:
JegBygge - legge til rette for at mennesker kan bli kjent med egne følelser, triggere, savn, sårbarhet, men også motstandskraft og skaperkraft. Vi ønsker å forstå mennesker i lys av hva de har opplevd, anerkjenne og elske fram hele følelsesspekteret, istandsette hjelpere til å arbeide med hjertet og følelsene på utsiden.

Vibygge - ved å koble oss på, bygge fellesskap, bygge relasjoner, ta ”time in”, få øynene opp for den andres følelser og opplevelser. Gjennom å slippe til LivsKraften gjennom samlek, tilstedeværelse og evne til å stille seg sårbar.

Vi arbeider også med å OrganisasjonsBygge/IdentitetsBygge og FramtidsBygge enkeltmennesker, organisasjoner og samfunn. Fordi mennesket skal være aktør både i organisasjon og samfunn, ikke offer eller en brikke.

 

Kom nærmere!

JEGet er en del av meg. Men JEGet er også en del av VIet. Bygger du Viet, bygger du det du selv trenger for å ha det godt.

Vi må tørre sårbarheten i å gi hverandre hint om at vi trenger hverandre og vil hverandre vel. Der starter ViRevolusjonen.
Det kan være de første skrittene på vei bort fra den livshemmende selvbeskyttelsen. Vi kan ikke beskytte oss mot livet. Det finnes ikke et risikofritt liv. Det er visst vesenet til livet at det innebærer å bli såret og finne veier til helhet. Igjen og igjen. Vi må våge å ta ordene "Kom nærmere!" i munnen. Nærhet er profesjonelt.


Vi inviterer til en MenneskeMøteMobilisering.

Siste nytt

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar