Selvskading og selvmord

Å ta sitt liv – eller å skade seg selv – er en ensom handling. Selvmordstanker kan ramme hvem som helst. Støtte fra omgivelsene er viktig når livet oppleves tungt.

Å møte et menneske som tør å spørre om det unevnelige kan hindre at noen tar sitt eget liv. På denne siden finner du fagstoff om selvskading og selvmord.

Til deg som går med tanker om å ta ditt eget liv.
Vi anbefaler at du tar opp selvmordstankene med fastlegen/legevakt, eventuelt ringer krisetelefon 116 123, eller www.soschat.no. Mange har erfart at følelsen av håpløshet endres når man blir tatt på alvor, og får hjelp til å sortere tankene og problemene.

Er du pårørende, besøk Pårørendesenteret.no.
Er du etterlatt ved selvmord, besøk Landsforeningen for etterlatte ved selvmord.