RVTS Sør

Behov for tjenestestøtte? Send forespørsel.

Selvskading og selvmord

Å ta sitt liv – eller å skade seg selv – er en ensom handling. 
Selvmordstanker kan ramme hvem som helst. Støtte fra omgivelsene er viktig når livet oppleves tungt. Å møte et menneske som tør å spørre om det unevnelige kan hindre at noen tar sitt eget liv. På denne siden finner du fagstoff om selvskading og selvmord.

Til deg som går med tanker om å ta ditt eget liv.
Vi anbefaler at du tar opp selvmordstankene med fastlegen/legevakt, eventuelt ringer krisetelefon 116 123, eller www.soschat.no. Mange har erfart at følelsen av håpløshet endres når man blir tatt på alvor, og får hjelp til å sortere tankene og problemene.

Er du pårørende, besøk Pårørendesenteret.no.
Er du etterlatt ved selvmord, besøk Landsforeningen for etterlatte ved selvmord.
 

Å sitte godt på hendene
Tankene vi må snakke om
Det viktige skjer hver dag
– Forebygging av selvmord er vårt felles ansvar
Maset om mestring
– God emosjonell utvikling skaper robuste barn
Fagdager om selvmordsforebygging
Nytt PåFyll for kriseteamene
Verdensdagen for selvmordsforebygging
Hjelperens mål: En samtale, en relasjon, et VI
Vi trenger ikke kunnskapsløftet, men et barneløft
En link til livet
Verdensdagen for selvmordsforebygging
Nye veivisere for å forebygge selvskading og selvmord
– Vi må TRYGGE, ikke bare sikre
Hvis arr kunne snakke
Hjelp til å velge livet
Livsmestring på timeplanen
CAMS involverer pasienten
Vellykka unge menn tar livet sitt
Gutter og følelser
Cathrins grunner til å leve
Våre nyheter