RVTS Sør

Selvskading og selvmord

Å ta sitt liv – eller å skade seg selv – er en ensom handling. 
Selvmordstanker kan ramme hvem som helst. Støtte fra omgivelsene er viktig når livet oppleves tungt. Å møte et menneske som tør å spørre om det unevnelige kan hindre at noen tar sitt eget liv. På denne siden finner du fagstoff om selvskading og selvmord.

Til deg som går med tanker om å ta ditt eget liv.
Vi anbefaler at du tar opp selvmordstankene med fastlegen/legevakt, eventuelt ringer krisetelefon 116 123, eller www.soschat.no. Mange har erfart at følelsen av håpløshet endres når man blir tatt på alvor, og får hjelp til å sortere tankene og problemene.

Er du pårørende, besøk Pårørendesenteret.no.
Er du etterlatt ved selvmord, besøk Landsforeningen for etterlatte ved selvmord.
 

Fagdager om selvmordsforebygging
Nytt PåFyll for kriseteamene
Verdensdagen for selvmordsforebygging
Hjelperens mål: En samtale, en relasjon, et VI
Vi trenger ikke kunnskapsløftet, men et barneløft
En link til livet
Verdensdagen for selvmordsforebygging
Nye veivisere for å forebygge selvskading og selvmord
– Vi må TRYGGE, ikke bare sikre
Hvis arr kunne snakke
Hjelp til å velge livet
Livsmestring på timeplanen
CAMS involverer pasienten
Vellykka unge menn tar livet sitt
Gutter og følelser
Cathrins grunner til å leve
Våre nyheter