Hopp til hovedinnhold

Samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn

Mange synes det kan være vanskelig å snakke med barn vi mistenker kan være utsatt for vold eller overgrep. Derfor har RVTS utviklet SNAKKE, en digital opplæringsplattform som tar i bruk nyskapende spillteknologi.

Siri L. Thorkildsen

Siri L. Thorkildsen
Kommunikasjonsansvarlig, RVTS Sør
10.04.2018, kl. 11:15


Opplæringsportalen SNAKKE er nå åpent tilgjengelig på www.snakkemedbarn.no.

– Undersøkelser viser at det å snakke med barn om vold og overgrep er vanskelig. Voksne er redde for å ta feil eller å gjøre vondt verre. Vi er redde for å re-traumatisere barnet, og vi er redde for følgene for det som kan skje hvis vi spør. Det er så mye som forstyrrer oss og gjør oss utrygge, som hjelpere. Derfor er det så viktig at vi utvikler øvelsessverktøy for å snakke med barn om vår bekymring om vold og overgrep, forteller spesialrådgiver i RVTS Sør, Anne-Lill Nilsen.

SNAKKE er utarbeidet av alle RVTSene i Norge, og skal være et sted du som hjelper kan hente kunnskap og erfaring, du kan se filmer og øve på samtaler om vold og overgrep i en spillmodul. Plattformen vil bli presentert i region sør 14. mai på konferansen "Trygg der jeg bor - fra svikt og svik til en bedre barndom" på Farris Bad i Larvik. Meld deg på her.

– Målsettingen er at alle voksne som jobber med barn skal bli trygge nok til å snakke med barna om deres opplevelser. Vi har fokus på praktisk øving, og bedre dialog med barna. Det jeg ønsker aller mest er at de som bruker dette verktøyet skal sitte igjen med en følelse av at denne samtalen kan jeg ta. Jeg er en trygg voksen som tør å spørre, sier spesialrådgiver Ane Simonsen i RVTS Øst.

Her spiller statsråden SNAKKE under lansering 10. april - mens nasjonal prosjektleder Ane Heiberg Simonsen (RVTS Øst) demonstrerer. Foto: Øistein Bloch Haukeland, Cynergi/RVTS
Mer handlingskompetanse
Anne-Lill Nilsen sier målet med dette spillet er å gi hjelperne konkret handlingskompetanse.

Å vite konkret hva kan jeg si, det er viktig når det kommer til å hjelpe med å avdekke vold og overgrep. Det er vanskelig å finne ordene, og det er ubehagelig å ta samtalen. Så vi velger altfor ofte å la være. Å øve seg på dette er derfor utrolig viktig.
Anne-Lill Nilsen, RVTS Sør

– Det å se andre gjøre det –  og feile –  er også bra. Denne nettsiden vil gi deg tips til gode setninger, og rom for å feile. Det er nemlig ingen eksamen man skal bestå i SNAKKE. Dette er et intuitivt spill der man lærer noe om seg selv, og blir tryggere på seg selv og hva man kan si.

– Vi som voksne er som regel opptatte av å hjelpe barn til å forstå verden. Vi er intuitivt oppdragere som gir forklaringer for barna, og det er helt naturlig. Her skal vi øve oss på å være oppdagere og utforske barns verden, hva de opplever og hvordan de har det, sier Nilsen.

Opplæringsplattformen SNAKKE er en del av regjeringens tiltaksplan, og utviklet av RVTS nasjonalt på oppdrag fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. SNAKKE skal øke fagkunnskap, men aller mest gi handlingskompetanse hos alle hjelpere som arbeider med barn. Primærmålgruppen i 2018 er barnehageansatte, og et opplæringsprogram vil bli påbegynt i alle regioner.

SNAKKE er utarbeidet av alle RVTSene i Norge. Her ser vi arbeidsgruppa.
SNAKKE lanseres tidlig i utviklingsprosessen, og utprøving og implementering skal være en dynamisk prosess der videreutvikling skjer fortløpende. RVTSene er derfor interesserte i tilbakemeldinger fra folk som har testet plattformen.

Flere deler
SNAKKE har flere deler; SNAKKELAB, SNAKKEsim og en kunnskapsdel LærMer.

I SNAKKELAB vises filmer av barn i samtale med en voksen. Samtalen er ment som læring og inspirasjon til å reflektere over egen kunnskap og egne følelser. Hva kan jeg møte i en slik samtale? Ville jeg valgt den samme tilnærmingen som på filmen eller ønsker jeg å gjøre noe annet? Hvordan er vi enige om å gjøre det hos oss?

SNAKKEsim er simulering av samtaler med barn. Du går inn i rollen som en voksen stilt overfor barn du tenker kan ha blitt utsatt for overgrep, vold eller annen form for omsorgssvikt. Gjennom en simulert relasjon kan du øve deg på bedre dialog med barn og unge.

I LærMer kan du lese om det du blir opptatt av når du spiller eller ser film. Hvordan samtale med barn, hva er mitt ansvar og hvordan kan jeg forberede meg?

– Vi håper plattformen gjør deg tryggere og modigere når du møter barna som trenger at du snakker med dem om din bekymring. Samt at den gir deg konkrete tips som gjør at du kan være deg selv, tilstede og åpen slik at barnet får en god anledning til å fortelle, sier Nilsen.

Se film om SNAKKE:

 

Siste nytt

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar