Hopp til hovedinnhold

NMT-opplæring i Norge

For første gang i Norge gjennomføres en koordinert opplæring av NMT for 45 klinikere. Psykologspesialist Anette Andersen ved RVTS Sør er hovedkoordinator for opplæringen.

Bak f.v.: Mogens Albæk, psykologspesialist og fagsjef RVTS Sør, psykologspesialist Anette Andersen, RVTS Sør (hovedkoordinator for NMT i Norge opplæringen); psykologspesialist Mari Bræen, RVTS Øst; psykologspesialist Heine Steinkopf, RVTS Sør, psykologspesialist Ane Simonsen Heiberg, RVTS Øst. Og foran f.v.: seniorrådgiver Inger Lise Andersen, RVTS Sør og psykologspesialist Lars Lyster, RVTS Øst.
Bak f.v.: Mogens Albæk, psykologspesialist og fagsjef RVTS Sør, psykologspesialist Anette Andersen, RVTS Sør (hovedkoordinator for NMT i Norge opplæringen); psykologspesialist Mari Bræen, RVTS Øst; psykologspesialist Heine Steinkopf, RVTS Sør, psykologspesialist Ane Simonsen Heiberg, RVTS Øst. Og foran f.v.: seniorrådgiver Inger Lise Andersen, RVTS Sør og psykologspesialist Lars Lyster, RVTS Øst.
Eva Dønnestad

Eva Dønnestad
Spaltist
21.02.2014, kl. 10:04


Fagsjef Mogens Albæk ved RVTS Sør har vært sentral i arbeidet med å få koordinert NMT-opplæringen i Norge. Frem til nå har kun enkelte fagfolk på eget initiativ ervervet seg lisens på NMT. At den norske NMT-satsingen er blitt så omfattende og har kommet godt i gang, skyldes i stor grad den kontakten RVTS Sør har opprettet med Dr. Bruce Perry som er fagpersonen bak NMT.
- Faglige samtaler utviklet seg til personlige bekjentskaper, - og det har nok bidratt til at videreutdanningen så rask har kommet på plass, understreker Albæk.
 

Kartleggingsvertkøy

NMT er et kartleggingsverktøy som anvendes overfor traumatiserte barn og unge.
- Kartleggingen adskiller seg fra andre fordi den går «bak» symptomer og diagnoser og undersøker hvordan traumet har påvirket det enkelte barns nevrobiologiske utvikling. Det gir mulighet for å behandle de grunnleggende skadene barnet har fått, og ikke kun lindre eller kompensere for symptomer, sier fagsjefen ved RVTS Sør.

I alt ca 45 klinikere i Sør-Norge, Øst-Norge og Vest-Norge starter nå en felles opplæring som gir klinikerne lisens til å praktisere kartleggingen i Norge.

Fremdriften blir nå slik at klinikerne gjør fire ting:

1) De samles regionalt til fellesundervisning i hhv Kristiansand, Oslo og Bergen. I denne undervisningen inngår også samtaler, diskusjoner og veiledninger med andre klinikere i andre land (via satellitt)

2) Selvstudium av teori og metode

3) Praktisk utprøving av kartleggingen på traumatiserte barn

4) De samles til felles nasjonale samlinger for erfaringsutveksling og felles undervisning

5) En femte ting som NOEN av fagfolkene i tillegg gjør at de setter i gang forskning som inkluderer anvendelse av NMT i samarbeid med et internasjonalt forskernettverk formidlet gjennom Child Trauma Academy i USA og det nasjonalt nettverket CACTUS i Norge

 

Grunn til optimisme

RVTS Sør er hva Child Trauma Academy i USA, som leverer utdanningen, kaller for Sole contractor. Det vil si at RVTS Sør er ansvarlig for gjennomføring, administrering og kontroll av den nasjonale implementeringen.

De 45 fagfolkene tar nå en lisensutdanning som tar ca ett år. Det er planlagt at enkelte av disse i etterkant av denne utdanningen tar en videreutdanning som kvalifiserer til å lære opp nye spesialister i årene fremover.

- Hva kan denne nye kartleggingen bety for traumatiserte barn og unge?
- Det er for tidlig å konkludere hvilke konsekvenser en storstilt implementering av NMT i Norge kan ha for traumatiserte barn. Det vil kun fremtidig forskning kunne gi svar på. Men erfaringer fra andre steder i verden gir grunn for optimisme. Man har der erfart at kunnskapen om det enkelte barnet åpner opp for en individuelt tilrettelagt behandling som sikter seg inn på de nevrologiske virkemekanismer som traumene har «forstyrret», sier Mogens Albæk.

Siste nytt

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar