Hopp til hovedinnhold

Rus

«Rus» er en tilstand av endret bevissthet og fysisk tilstand som inntrer etter inntak av rusmidler.

– Skadelig bruk av rusmidler er det når en person har et forbruk av rusmidler som fører til problemer for helse, sosiale forhold, familie og mellommenneskelige relasjoner, arbeidsinnsats – eller som fører til skader og ulykker og større sjanser for rusmiddelrelaterte lovbrudd. Skadelig bruk av rusmidler kan føre til rusmiddelavhengighet, skriver Store Norske Leksikon.

Å forstå mennesker, og deres forskjellige uttrykk når livet er vanskelig, kan være utfordrende. For deg som har en jobb hvor det å hjelpe mennesker er en del av hverdagen, er forståelse en viktig del av hjelpekunsten.

Rus er en av mange måter å dempe indre smerte på. Skal et menneske slutte å ruse seg, må vi prøve å forstå den indre smerten som forårsaket avhengigheten.

På denne siden vil du finne aktuelle artikler og intervjuer om rusfeltet.Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar