Hopp til hovedinnhold

Unge blikk på hjelperen

SETT MED UNGES ØYNE: Barn og unge ønsker hjelpere som synes de er spennende, gode og bra selv om de har gjort noe dumt eller har det vondt. RVTS Sør skal være i barnehøyde og har samlet innspill fra ulike workshops og intervjuer med barn og unge.

Illustrasjon: Shutterstock
Illustrasjon: Shutterstock
Eva Dønnestad

Eva Dønnestad
RVTS Sør
18.02.2016, kl. 13:53


– Det ligger i vårt menneskesyn, våre verdier, vårt oppdragsbrev og vår strategi, at vi skal lytte til dem det gjelder. Vi ønsker å ha dialog og samspill med både hjelpere, som er vår primærmålgruppe, men også med barn og unge som er dem vi istandsetter voksne til å møte, sier fagleder Heine Steinkopf. Han legger til at brukermedvirkning er en del av RVTS Sørs oppdrag.


Brukermedvirkning
– Vi er ikke så glade i ordet bruker hos oss, folk er folk. Men vi ser det gir mening for å sikre at virkelighetsbeskrivelsene, erfaringene og løsningsforslagene fra dem det gjelder, blir ivaretatt og tatt på alvor. FNs Barnekonvensjon som beskriver barn og unges rettigheter, er også en del av vårt kunnskapsgrunnlag. Vi mener voksne som arbeider med barn og unge bør kjenne til særlig artikkel 12: Barn har rett til å si sin mening i saker som angår dem og deres menings skal ilegges vekt.

 

Unge blikk på hva som er en GOD HJELPER

1. Viser empati. Den må være ekte, ikke sånn ”synes synd på”-aktig.

2. Har tid. Ser ikke på klokka, blir ikke stressa, vi tefter det med det samme.

3. Viser omsorg. Vi trenger tid for å bli trygge på dere, dere må være vennlige lenge.

4. Viser interesse. Vi merker om det er ekte.

5. Har humor og deler gleder. Ikke fortelle vitser, men smile og ha humør, være litt leken og ikke selvhøytidelig.

6. Er tydelig. For å skape trygghet og gi forutsigbarhet, ikke for å gjøre oss redde.

7. Lar oss ta ansvar. Setter oss i stand til å ta egne valg og tro på oss selv.

8. Er tilgjengelig. Det er vanskelig å si det vondeste når noen sitter og ser i pc eller telefon.

9. Våger nærhet. Du må våge å være til stede sammen med oss.

10. Er snill.

11. Lytter. Noen ganger trenger dere ikke å ha alle svarene, dere må lytte uten å tolke.

12. Stiller spørsmål. Spør oss i stedet for å mene så mye, ingenting er dumt å spørre om.

13. Setter grenser. Det er måten disse settes på som er avgjørende, gjerne i samspill med oss.

14. Er ærlig. Si heller hva du tenker, si unnskyld om du har tråkket over.

15. Gir av seg selv. Du må kunne vise feil og vise at du har et liv - akkurat som vi har et liv som noen ganger er vanskelig.

16. Er direkte. Du trenger ikke å dulle inn spørsmålene, vi kjenner det vonde på kroppen hver dag.

17. Gir håp. Vi kan miste håpet av å bare snakke om det som er vanskelig.

18. Leter etter noe vi kan få til. Finn ut hva som gjør at vi har klart oss til nå, eller hva vi ønsker å drive med for å bygge en god identitet. Vi er mer enn diagnosen eller smerten.

19. Er glad i barn og unge. Du kan ikke jobbe med barn og unge om du ikke klarer å bli glad i dem.

20. Synes vi er spennende, gode og bra. Selv om vi har gjort noe dumt eller har det vondt for tiden. Det er så mange krav, vi trenger voksne som tåler det som er dumt og som samtidig ser hva vi får til.

Siste nytt

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar