Hopp til hovedinnhold

Årets julekalender fra RVTS Sør

Er det mulig å bli en bedre menneskemøter? Årets julekalender fra RVTS Sør gir deg muligheten til å øve og prøve på akkurat det – og forhåpentligvis blir du også inspirert. MenneskeMøteKalenderen er spesielt laget for deg i hjelperollen, men også for deg som ønsker å hjelpe barn og unge bygge sin relasjonskompetanse på generelt grunnlag.

MenneskeMøteKalenderen er laget av Therese Klokset, Martin Viste, og Siri L. Thorkildsen, RVTS Sør.
MenneskeMøteKalenderen er laget av Therese Klokset, Martin Viste, og Siri L. Thorkildsen, RVTS Sør.
Siri L. Thorkildsen

Siri L. Thorkildsen
Kommunikasjonsansvarlig, RVTS Sør
01.12.2020, kl. 00:00


Å bli en bedre menneskemøter
er å trene på kunsten
å ta imot – uten å ta over,
å gi – uten et fordi.
Eva Dønnestad

Oppdatert 2022:
Julehistorien "Nissen som nesten ødela jula" finner du her!

Du finner kalenderen som er omtalt i artikkelen her!

Det er noen ting som er så selvsagte i våre liv at vi ikke tenker over det. Når forskere har spurt mennesker som ligger for døden hva som har viktig for dem i livet, så er det ingen som snakker om at de skaffet seg en Tesla.

De snakker om de nære tingene. De snakker om barn, foreldre, venner. De tingene som har vært viktig for oss er knyttet til relasjoner. I en hektisk hverdag er det likevel lett å glemme dette. Vi retter fort blikket mot det materialistiske, på prestasjoner, på alt vi skal rekke i «tidsklemma», eller på ting som gjør at vi skiller oss ut slik at vi virker verdifulle.

Det å bety noe for andre, og at andre betyr noe for deg, er noe av det viktigste ved det å være menneske. Noe av det enkleste, og vanskeligste, vi kan fokusere på. Derfor har vi laget denne menneskemøtekalenderen til deg.

I denne adventskalenderen retter vi nemlig blikket på det mest «selvsagte» – og viktigste – i livet: Menneskemøtet.

Årets kalender er for alle
For når vi kjenner oss selv har vi et bevisst forhold til egne styrker og sårbarheter, og hvilke verdier vi bærer med oss. Vi er også kjent med hva som er refleksreaksjoner og handlinger som går på autopilot, og hva som er dårlige mønstre som kan brytes for å møte andre bedre. Evne til å reflektere og romme seg selv er viktig for gode menneskemøter. Menneskemøter bygger både relasjoner og fellesskap gjennom tillit.

Det er det denne kalenderen skal bidra til: Å øve oss på å bli mer bevisste medmennesker, enten du er barn, ungdom eller voksen.

Kalenderen kan brukes i personalet, hjemme eller i klasserommet.

Den kan brukes til kun selvrefleksjon, eller i samarbeid med andre.

Det å ha fokus på sin egen menneskemøtekompetanse er nemlig kjernen i godt hjelpearbeid. Og å øve på sin egen menneskemøtekompetanse – og gi barn og unge en mulighet til å gjøre det samme, kan virkelig skape en endring i hvordan mennesker blir sett og møtt.

For at vi voksne kan skape god utvikling hos barn, elever eller pasienter er det avgjørende at vi har menneskemøtekompetanse. Og ved å øve sammen med barna på dette, ruster vi de for livet og hjelper dem med å finne sin egen relasjonelle kompetanse.

Årets kalender legger opp til at du kan tenke over hva du mener er et godt menneskemøte, og hvordan du legger til rette for at disse møtene kan skje. Det å øve på tåle seg selv – på godt og vondt – hjelper oss også til å klare å være i øyeblikket med andre mennesker.

I årets luker gir vi deg en mulighet til å bli bedre kjent med seg selv, dine styrker og ditt potensiale.

Du vil bli mer bevisst hva du verdsetter, og hvilke drømmer du har. Dette kan bidra til å styrke tilhørigheten til mennesker rundt deg, og at du blir bevisst på hvordan du viser omsorg og medmenneskelighet i hverdagen.

Med ønske om en god adventstid, der vi kommer nærmere hverandre som mennesker – samtidig som vi holder fysisk avstand. For det er å ta vare på hverandre, i en annerledes tid.

God jul fra oss i RVTS Sør.

Kalenderen finner du her!

Inspirasjon
Carol Dweck (Growth Mindset)
Martin Seligman (Positiv psykologi)
Brené Brown (Mot og sårbarhet)
Bruce Perry (Relasjoner og hjernens utvikling)
Howard Bath (Traumebevisst Omsorg)
Kristin Neff (Medfølelse)
Daniel Siegel (Relasjoner og hjernens utvikling)
Jaak Panksepp (Lekens betydning)
Lise Løvlie Shibbye (Anerkjennelsens kunst)
Heine Steinkopf (Hjelperens behov for å holde roen i møte med barn som strever)
RVTS Sør Livsmestring i Norske Klasserom (LINK)
Barbara Fredrickson (Broaden and build-theory)
Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttets gode råd og føringer om smittevern - samtidig som vi tar vare på hverandre
... For å nevne noen.

Siste nytt

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar