RVTS Sør

Behov for tjenestestøtte? Send forespørsel.

Kjennetegn på en trygg hjelper

Hva kjennetegner en trygg voksen i hjelpearbeid med barn og unge? Her er mine viktigste stolper for faglig og menneskelig trygghet, oppsummert etter flere år i ulike hjelperoller.
Illustrasjonsbilde: Shutterstock

Profilbilde

Kjell Gustumhaugen
Miljøterapeut

Publisert: 27.09.2018 10:30
Spaltist

 Dette er hva den trygge hjelperen gjør:

 • Han eller hun forsterker det mellommenneskelig gode.
   
 • Er grunnleggende interessert i hvem den andre er.
   
 • Er bevisst hele seg selv i møtet med den andre; sine ord, sitt kroppsspråk og sin væremåte.
   
 • Møter uforståelige handlinger med undring og nysgjerrighet.
   
 • Ser bak det som skjedde og anstrenger seg for å finne ut av det.
   
 • Tar barnas følelser på alvor og sier ting som: Hvordan er det å være deg når det skjer? Hva tenker du om det? Fortell! Få høre!
   
 • Har ikke en tanke om full kontroll, men omfavner det usikre og tåler å ha hjertet i halsen.
   
 • Vet at å lytte ikke nødvendigvis er det samme som å ikke si noe.
   
 • Vet at barn gjennomskuer voksne som ikke er ærlige og sier heller ting som: Nå vet jeg ikke helt hva jeg skal svare. Jeg må nesten tenke meg litt om…
   
 • Vet at det skjer utvikling selv om alt virker kaotisk og vanskelig.
   
 • Gir muligheter til å erfare mestring i det små og i det hverdagslige.
   
 • Viser konsekvenser med omsorg og tenker på barnets verdighet i alle situasjoner.
   
 • Har lave skuldre i arbeidet og er trygg på seg selv i alt samspill med andre.
   
 • Er bevisst betydningen av et godt humør og et lyst sinn.


Kjell Gustumhaugen

Utdannet barnehagelærer. Har tidligere jobbet som pedagogisk leder i barnehage. Jobber nå som miljøterapaut på barnehjem og krisesenter.

Forfatter av boken "Blant hjertevarme og utilstrekkelighet", driver også bloggen www.medhjertepagulvet.no. Har kommet ut med ny bok om sitt møte med miljøterapien og risikoutsatte barn. Skriver praksisnært og formidler med ærlighet.


Våre nyheter