Hopp til hovedinnhold

Kjennetegn på en trygg hjelper

Hva kjennetegner en trygg voksen i hjelpearbeid med barn og unge? Her er mine viktigste stolper for faglig og menneskelig trygghet, oppsummert etter flere år i ulike hjelperoller.

Illustrasjonsbilde: Shutterstock
Illustrasjonsbilde: Shutterstock
Kjell Gustumhaugen

Kjell Gustumhaugen
Miljøterapeut
27.09.2018, kl. 10:30 Dette er hva den trygge hjelperen gjør:

 • Han eller hun forsterker det mellommenneskelig gode.
   
 • Er grunnleggende interessert i hvem den andre er.
   
 • Er bevisst hele seg selv i møtet med den andre; sine ord, sitt kroppsspråk og sin væremåte.
   
 • Møter uforståelige handlinger med undring og nysgjerrighet.
   
 • Ser bak det som skjedde og anstrenger seg for å finne ut av det.
   
 • Tar barnas følelser på alvor og sier ting som: Hvordan er det å være deg når det skjer? Hva tenker du om det? Fortell! Få høre!
   
 • Har ikke en tanke om full kontroll, men omfavner det usikre og tåler å ha hjertet i halsen.
   
 • Vet at å lytte ikke nødvendigvis er det samme som å ikke si noe.
   
 • Vet at barn gjennomskuer voksne som ikke er ærlige og sier heller ting som: Nå vet jeg ikke helt hva jeg skal svare. Jeg må nesten tenke meg litt om…
   
 • Vet at det skjer utvikling selv om alt virker kaotisk og vanskelig.
   
 • Gir muligheter til å erfare mestring i det små og i det hverdagslige.
   
 • Viser konsekvenser med omsorg og tenker på barnets verdighet i alle situasjoner.
   
 • Har lave skuldre i arbeidet og er trygg på seg selv i alt samspill med andre.
   
 • Er bevisst betydningen av et godt humør og et lyst sinn.
Siste nytt

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar