Hopp til hovedinnhold

Vold og overgrep

Vold defineres som enhver handling rettet mot en annen person, som skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil.

Vold er et omfattende samfunnsproblem, et menneskerettsproblem, et demokratisk problem, et likestillingsproblem, et kriminalitetsproblem og et folkehelseproblem, melder Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Mange føler tvil og usikkerhet i møte med vold og overgrep, både de som opplever volden og de som skal hjelpe. Men tør du som hjelper å spørre, tør folk å svare.

På denne siden finner du fagstoff om vold og overgrep. Hvis du eller din arbeidsplass ønsker å delta i et kurs eller program om vold og overgrep, se oversikt over RVTS Sørs tilbud her.

Hvis du har blitt utsatt for vold, lever i et voldelig forhold eller kjenner noen som opplever vold eller overgrep, anbefaler vi deg å gå inn på www.dinutvei.no. Nettsiden blir ikke lagret i din nettleser, og ingen trenger å se at du har vært der.

Du finnner flere ressurser og publikasjoner på NKVTS sine sider.Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar