RVTS Sør

Behov for tjenestestøtte? Send forespørsel.

Traumeforståelse

Et traume er «en hendelse eller vedvarende betingelser som overvelder personens kapasitet til å integrere den emosjonelle opplevelsen, og som oppleves som en trussel mot eget, eller nære andres, liv eller kroppslige integritet.» (Saakvitne et al, 2000)

Man kan oppleve dramatiske ulykker eller naturkatastrofer, eller vold og overgrep. Aller mest skadelig er langvarige påkjenninger som omsorgssvikt, gjentatte situasjoner med vold og overgrep i nære relasjoner og krig.

25% av barn, unge og voksne utsettes eller har i løpet av oppveksten vært utsatt for belastende opplevelser som vold, overgrep, omsorgssvikt, understimulering, neglekt eller katastrofer. Slike opplevelser i barndommen kan påvirke den psykologiske utviklingen. De kan gi psykiske lidelser, lærevansker, atferdsvansker, dårlig selvbilde og vansker med å fungere i relasjoner med andre som følge. Dette er barn som lever med en grunnleggende og vedvarende smerte. En smerte som kan ta mange uttrykk og som kan vare langt inn i voksenlivet.

RVTS Sørs mål er at alle traumatiserte skal bli sett, forstått og anerkjent på bakgrunn av hva de har opplevd, - uavhengig av hvordan smerten deres uttrykkes. Et traumebevisst samfunn blir virkelig – når voksne som arbeider innen barnevern, helsevesen, skole, rettssystem, ordensmakt, migrasjonsomsorg osv. insisterer på å finne, forstå og hjelpe de som er traumatiserte. Og - har kunnskap og kompetanse til å gjøre nettopp dette.

På denne siden vil du finne aktuelle artikler og intervjuer om traumeforståelse.

Å sitte godt på hendene
Den viktige flokken
De tre pilarene i traumebevisst omsorg
Hvor går grensene mellom positiv og negativ sosial kontroll?
Ny tv-serie fra NRK: «22. juli»
Tusen knas
Fra traumer og stress, til selvbeskyttelsesstrategier
Gutten som beskyttet sjelen sin
Dag Nordanger gjør fagstoff til hverdagskost
Det er lov å le
Gresk, norsk og følelser
– Vi lover ingen gull og grønne skoger, men vi skal gå veien sammen
Hvordan beholde roen, i møte med utfordrende atferd
– God emosjonell utvikling skaper robuste barn
– Vi må aldri låse mennesker fast i deler av sin fortelling
RVTS Sør inngår samarbeid med Susan Hart
Et massivt kompetanseløft for kommunalt barnevern
– Vi må oversette barns sterke smerteuttrykk
Så blir vi her
– Vi skal ikke kurere barn, men hjelpe dem å finne ut av livet
Ablon og Perry til hjelperne: – Du er viktigere enn du selv tror
En konferanse i barnehøyde
Film - en sterk påminner på vonde opplevelser
De som ikke så
Etterlyser jevnlig innkalling til psykologen
«Jonas». 15 og ferdig
Nytt PåFyll for kriseteamene
Traumeeksperter til Barnehøydekonferansen
Ny bok: Når barn er pårørende
Barnevernet trenger tillitsbyggere
– Vi er både natur og kultur
Hvorfor må Tore få løpe?
Omsorg for barn som har det vanskelig
Innsikten jeg fant
For ensidig fokus på traumer?
Når den vanskelige ungen blir voksen
Alvorets time
Samtidssorgen
Blikk for kompleksitet og bredde
Familiefokus på veteranarbeidet
ForandringsKraften ligger i fortellingene
Hva når ingenting hjelper?
TBO-plakaten
Oppmuntringsplakaten
Følelsene vil fortelle
Relasjon - et verktøy for følelsesmessing utvikling
KompetanseUtvikling til barns beste
Lek bygger glede
Traumebevisst system
Samlende traumeforståelse
Bath om BehovsBevissthet
Paradigmeskifte
Når uro er tegn på trygghet
Unge blikk på hjelperen
Relasjoner gjennom lek og samvær
Howard Bath vil normalisering
VIRevolusjonen
Er ADHD alltid ADHD?
Hjernen formes av bruken
Jovisst er du mitt mummitroll
Vær påkoblet barna
HandleKraft får god evaluering
Lek - veien til endring
Folk flest kan begå onde handlinger
Et verktøy for å forstå hva barnet trenger
Barnets opplevelse og hjernemodellene
TraumefeltPioneren
Vanlig omsorg som spisskompetanse
Traumebevisst omsorg i praksis
Artikkel som forandrer
Mer enn hjerne
Forandringsøyeblikket
Hjerne-opplysning for barn
Barn tefter misstemning
Våre nyheter