Hopp til hovedinnhold

Traumeforståelse

Et traume er «en hendelse eller vedvarende betingelser som overvelder personens kapasitet til å integrere den emosjonelle opplevelsen, og som oppleves som en trussel mot eget, eller nære andres, liv eller kroppslige integritet.» (Saakvitne et al, 2000)

Man kan oppleve dramatiske ulykker eller naturkatastrofer, eller vold og overgrep. Aller mest skadelig er langvarige påkjenninger som omsorgssvikt, gjentatte situasjoner med vold og overgrep i nære relasjoner og krig.

Svært mange barn, unge og voksne utsettes eller har i løpet av oppveksten vært utsatt for belastende opplevelser som vold, overgrep, omsorgssvikt, understimulering, neglekt eller katastrofer. Slike opplevelser i barndommen kan påvirke den psykologiske utviklingen. De kan gi psykiske lidelser, lærevansker, atferdsvansker, dårlig selvbilde og vansker med å fungere i relasjoner med andre som følge. Dette er barn som lever med en grunnleggende og vedvarende smerte. En smerte som kan ta mange uttrykk og som kan vare langt inn i voksenlivet.

RVTS Sørs mål er at alle traumatiserte skal bli sett, forstått og anerkjent på bakgrunn av hva de har opplevd, - uavhengig av hvordan smerten deres uttrykkes. Et traumebevisst samfunn blir virkelig – når voksne som arbeider innen barnevern, helsevesen, skole, rettssystem, ordensmakt, migrasjonsomsorg osv. insisterer på å finne, forstå og hjelpe de som er traumatiserte. Og - har kunnskap og kompetanse til å gjøre nettopp dette.

På denne siden vil du finne aktuelle artikler og intervjuer om traumeforståelse.Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar