Hopp til hovedinnhold

KompetanseUtvikling til barns beste

– Vi suger til oss all kunnskap og erfaring fra RVTS Sør – og forsøker etter beste evne og sette det ut i menneskemøter med barn, unge og deres omsorgspersoner, sier en inspirert daglig leder for Stine Sofie Senteret, Kristin Stokke, etter kompetansehevingssamarbeid med RVTS Sør.

RVTS Sør og Stine Sofie Senteret utvikler traumebevisst praksis til barns beste – sammen. – Vi inspireres og lærer av hverandre til beste for barna, sammen tror vi at vi kan gjøre en forskjell. Foto: Eva Dønnestad
RVTS Sør og Stine Sofie Senteret utvikler traumebevisst praksis til barns beste – sammen. – Vi inspireres og lærer av hverandre til beste for barna, sammen tror vi at vi kan gjøre en forskjell. Foto: Eva Dønnestad
Eva Dønnestad

Eva Dønnestad
RVTS Sør
24.11.2016, kl. 12:41


Det nyopprettede Stine Sofie Senteret – et mestringssenter for voldsutsatte barn, valgte RVTS Sør da de skulle ha kompetanseheving med alle nytilsatte. Det har verken daglig leder Kristin Stokke, eller prosjektleder fra RVTS Sør, Ruben Gausdal angret på: – Vi inspireres og lærer av hverandre til beste for barna, sammen tror vi at vi kan gjøre en forskjell, understreker de.


Traumeforståelse og livsutfoldelse
– Vi lærer om traumer, deres konsekvenser og ulike utrykk. Vi lærer å se bak atferd og inn til følelsene. Om betydningen av positive opplevelser og gode menneskemøter. Livsutfoldelse og mestringsstrategier. Vi bevisstgjøres i forhold til oss selv som menneske i møte med andre mennesker. Vi ser på hvordan vi fungerer som team og bevisstgjøres på hva slags kultur vi ønsker å bidra til å ha på arbeidsplassen vår, sier daglig leder Kristin Stokke.

– Vi har vektlagt dialog og samarbeid slik at ansatte både utvikler eierskap til innholdet, men også får ta i bruk sin tidligere kompetanse og tidligere erfaringer.
Vi har hatt stort fokus på hvordan de ansatte ved å bli trygge på seg selv og skape en god arbeidskultur, kan skape trygghet og bygge gode relasjoner til barna og de voksne. Det er en glede å sette RVTS Sørs fagprofil ut i livet i møte med andre tjenester og organisasjoner, sier prosjektleder Ruben Gausdal.

– Hva er det i denne traumebevisste forståelsen som fungerer bra i møte med barn og foreldre utsatt for store påkjenninger, Kristin Stokke?
– Jeg tror det handler om at vi har fokus på det helt grunnleggende i livet. Trygghet, varme og aksept. Om ikke våre kursdeltakere opplever innslag av dette i møte med oss på senteret, har vi ikke lykkes med vår invitasjon.
Det handler om å skape et godt menneskemøte i møtet med et annet menneske. Det handler om å ta dem på fersken i det de lykkes med i smått og stort. Vi vil sette sette lys på alt de har i seg og hjelpe dem få øye på dette og kjenne seg verdsatt.  Det er både et lett og et vanskelig oppdrag å ta på seg, men det gjør noe med vår "ekthet" i møte med kursdeltakerne våre. Den traumebevisste forståelsen hjelper oss å holde fokus, være fininnstilte og legitimerer at dette i aller høyeste grad også er en god faglig tilnærming.


Lekens betydning
– Et viktig element i opplæringen er lekens betydning for både barn og voksne. Uten lek, ingen endring – og dette gjelder også voksne. Samspill og sosialt engasjement vet vi fra forskningen kan være med å hele og hjelpe når mennesker har det vondt, understreker Ruben Gausdal. Sammen med leder og ansatte har RVTS Sør også utviklet fyrlykter som skal hjelpe til med å holde retning og verdistyring på arbeidet.

Stokke hiver seg på:
- De voksne får lære mye om det å se barna i lys av det de har opplevd, og forstå barnets reaksjoner. Mange av de voksne har dessuten også opplevd mye vanskelig selv. Det handler om å forstå egne og barnas reaksjoner. Vi håper de voksne kan forstå mer av hvordan barna reagerer og håndterer forskjellige ting, og at de lærer seg hvordan de igjen kan håndtere dette. Men det handler også om det å se barna, le, leke og ha det gøy, og vi ønsker å lære de voksne å være aktive medlekere.

– Vi trener gjennom øvelser og reflekssjonsoppgaver med ansatte, fortsetter prosjektleder Gausdal. – Ansatte blir utfordret til å dele egne styrker og sårbarheter. De møter mange utfordringer gjennom de fortellinger de blir kjent med hver uke i møte med barn og voksne utsatt for store påkjenninger. Vi ønsker at det skal være en romslig kultur hvor kollegaivaretakelse og debriefing av hverandre er en naturlig og viktig del av arbeidet.


Tror på fellesskapet

Kristin Stokke mener ideen om å lage fyrlykter, veivisere for arbeidet, hjelper ansatte å holde retning og vite hvilke valg de skal ta.

– Gode menneskemøter og forandringsøyeblikk er blitt mantra hos oss. Vi tror at dette kan være med å gjøre en forskjell i menneskers liv. Vi har en gjesteopptreden i familienes liv og vi ønsker bidra til at de ser seg selv og hverandre i et mer positivt lys, og at de ser hverandre i lys av hva livet har gitt dem av utfordringer. En av våre fyrlykter, veivisere, er at vi tror på fellesskapet. Vi tror på å inviterer barn og voksne med lignende erfaringer sammen, vi tror på mulighetene i dette fellesskapet. Vi tror også på fellesskapet i hver familie, og ønsker at de gjennom å utvide hva de ser i hverandre/hvordan de forstår hverandre, kan bli bevisst på hvor viktige fellesskapet i familien er og potensialet i samværet, sier daglig leder Kristin Stokke. 

– Hvordan har samarbeidet med RVTS sør vært?
– Det har vært strålende! Rett og slett. Det er preget av raushet, faglighet og vennlighet.
–Er det noe du husker spesielt fra opplæringen?
– Jeg sitter igjen med mye, men det er spesielt en setning som kom fra fagleder Heine Steinkopf som festet seg og ble ekstra riktig for meg: Når dere ser et barn som er litt vanskelig å like, da er det spesielt viktig at akkurat dette barnet likes ekstra godt! 


Prosjektleder Gausdal om samarbeidet:
– Det har vært utrolig givende å få lov til å følge oppstarten av verdens første opplevelsessenter på så nært hold. Det er ei fantastisk ansattgruppe og jeg må berømme daglig leder, Kristin Stokke for den jobben hun gjør. Vi har fått til et godt samarbeid som jeg både håper og tror beriker begge sentrene. Tilbakemelding så langt fra barn og foresatte viser også at de har klart å oppnå målet. Det meldes tilbake om barn og familier som gjerne vil komme tilbake, de opplever mestring og at oppholdet gir håp, ny energi og tro på at endring og mestring er mulig. Jeg opplever at vi har fått til både mot til å tørre, ydmykhet i forhold til hverandres kompetanse og hvordan møte familiene og jeg ser at de ansatte både anerkjenner hverandres og vår kompetanse.

Ruben Gausdal og Kristin Stokke. Foto: Eva Dønnestad


Utvikle traumebevisst praksis
Vi spør prosjektleder Gausdal om hva som har vært hovedfokus i kompetansehevingen:
– Hovedfokuset i vårt arbeid har vært at vi sammen skal utvikle en traumebevisst praksis ved Stine Sofie Senteret hvor lek og mestring skal være dominerende elementer. Skal vi få dette til, må vi ha kunnskap om og forståelse for at i møte med traumatiserte barn og foresatte, er det den ansatte som er metoden. De ansattes VæreKompetanse og egenskaper knyttet til å skape trygghet og bygge relasjoner er det mest sentrale i arbeidet på senteret.


Superhelt-filosofien
Stine Sofie Senterets leder Kristin Stokke var klar i bestillingen da oppdraget ble gitt, vi vil ha vekt på mestring og glede. Vi vil at barna skal kjenne at de også er superhelter, de betyr noe, er verdsatt og kan bidra.

– Vi ser barna som superhelter, sier Kristin. – De har opplevd dyp urett begått av mennesker som skulle vist omsorg. De som skulle passe på dem har enten ikke gitt dem det de trenger, eller de har utsatt dem for krenkelser. De som skulle representere noe trygt, skulle gi dem mulighet til å utvikle seg på en sunn måte og gå ut i livet med tro på seg selv, har på ulike måter sviktet. Disse barna forsøker etter beste evne og tilpasse seg alle "normale" forventninger som stilles. Fungere faglig på skolen, fungere sammen med andre barn, forstå sosiale normer og krav, og inni seg opplever mange av dem dyp skam, dyp ensomhet og stor grad av utrygghet.

Likevel står de på og forsøker å mestre de utfordringer som oppstår. De gjør det på sin måte og blir altfor ofte fullstendig misforstått av sine omgivelser. De fortjener glede i bøtter og spann. Ikke bare for at glede er en god følelse i seg selv, men fordi vi vet at gode opplevelser og glede gir mulighet for vekst og endring.
De mestrer så mangt, men trenger å se det selv. De trenger gode voksne som liker å være sammen med dem, som kan veilede dem de gangene deres mestringsstrategier ikke er så nyttige, sier Stokke.


Trigges av urett mot barn
– Hvorfor søkte du denne jobben, hva ønsker du som leder for dette mestringssenteret?
– Jeg søkte jobben fordi jeg ønsket å prøve meg utenfor sykehussystemet der jeg har jobbet i mange år. Jeg har hatt en veldig bra arbeidsplass i ABUP, men kjente at tiden var inne for en endring. Jeg har fulgt med på Stine Sofies Stiftelse. Jeg trigges av urett mot barn, og jeg er virkelig imponert over Stiftelsen sitt arbeid for en barndom uten vold. Dette ønsket jeg å være med på.

Senteret er nytt og eneste av sitt slag i verden, og jeg ønsket å være med på å gi senteret et faglig innhold. Jeg ønsket muligheten til å bygge en arbeidsplass fra bunn som oser av vennlighet, raushet, varme og faglighet. Det gir meg mening å la folk med lignende livserfaringer møte hverandre. De gir meg mening å kunne sette pauseknappen på fra en komplisert hverdag. Det gir meg mening å legge til rette for læring i positive omgivelser. Men viktigst, jeg ønsket å bidra til å skape "en trygg plass" for disse barna som har opplevd så mye utrygghet.


Kraften i lek og vennlighet
– Nå er første halvår snart over, hvilke erfaringer har dere gjort?
– De ansatte ivaretar oppgavene sine. Det har virkelig blitt et varmt og vennlig sted , og vi får hver eneste uke tilbakemeldinger på dette. Både fra kursdeltakerne våre, og fra ulike mennesker som er innom på omvisning. Alle ansatte hilser hyggelig, vi har en god og humoristisk tone oss i mellom,  det er stor raushet de ansatte seg i mellom. Vi vet at vi må ta godt vare på hverandre og at senteret ikke blir bedre enn hva hver og en av oss legger igjen her hver dag, sier Kristin Stokke, men legger heller ikke skjul på at det til tider er krevende å skulle stå i et slikt nybrottsarbeid, forteller Stokke.

– Å starte et senter helt fra bunn, er en stor og tidkrevende jobb. Dagene varierer fra praktiske ting som skal på plass, opparbeide et faglig godt innhold,  IT systemer som skal bygges fra bunn av, overholde alle mulige reglement for drift, til å gjøre tilbudet kjent over hele landet og trygge både familier og hjelpere som vurderer tilbudet.
Men når jeg kjenner at administrative oppgaver gjør meg helt "nedsnødd", stikker jeg inn på senteret og bare nyter det som møter meg: Barn og voksne som leker, løper rundt, klatrer, snakker stille sammen, lærer om seg selv og andre, spiser god mat, gir gode klemmer og ler høyt, kunne være bare barn. Kanskje blir jeg med på å kle meg ut, kanskje hiver jeg meg ned i sofaen foran peisen og får en god kopp kakao av et av barna, kanskje blir jeg med å danse på plenen mellom hyttene, kanskje tar jeg en kopp kaffe med en av de voksne eller bare tuster rundt og kjenner at jeg finner igjen grunnene til at jeg er akkurat her. Fint, rett og slett. Jeg er heldig! Sier Kristin stokke og smiler med hele ansiktet.

– Jeg har fått en forsterket tro på nettopp kraften i vennlighet, gode menneskemøter og lek, gjennom samarbeidet vi har med Stine Sofie Senteret, sier prosjektleder Ruben Gausdal. – Når vi også hører fra deltakerne, barn, unge og voksne som har vært her, at dette er noe som gjør en forskjell, er vi kanskje på rett spor. Jeg blir både imponert og rørt når jeg hører hvordan senteret helt åpenbart har klart å skape trygge nok omgivelser til at barn og voksne kan dele sine historier, delta i lek og skape gode opplevelser og mestringsfølelse, sier seniorrådgiver ved RVTS Sør og prosjektleder for kompetansehevingssamarbeidet med Stine Sofie Senteret, Ruben Gausdal.

Eva Dønnestad

Eva Dønnestad
RVTS Sør
24.11.2016, kl. 12:41


Stine Sofie Senteret ble etablert i Grimstad i august i år, i regi av Stine Sofies Stiftelse.
Senteret er et mestringssenter for voldsutsatte barn og unge (0-18 år), deres trygge omsorgspersoner, samt søsken. Senteret tilbyr seksdagers kursopphold med fokus på mestring, trygghet og glede.

Konseptet bygger opp under følgende fyrlykter som er utarbeidet i samarbeid med RVTS Sør:

Styrke fellesskapet

Forstå barn i lys av hva de har opplevd

Samlek - foreldre som aktiv medleker

Skape nye fortellinger

Skape glede og positive opplevelser

Bedre forståelse av egne og andres følelserSenteret har i dag 20 ansatte hvorav 11 er fagpersoner, som pedagoger, sykepleiere, politi og sosionomer.
Kursuken varer fra mandag til lørdag og består av ulike aktiviteter for voksne og barn, med en god blanding av faglig innhold og rekreasjon. Ukene tilpasses de besøkende, men faste innslag er en velkomstsamtale og en informasjons- og filmkveld på ankomstdagen, en tur i dyreparken, og fredagstaco og festkveld med egenkomponert «familie-is» på fredagen.
Et opphold på Stine Sofie Senteret er helt kostnadsfritt, og også reisen til og fra kursstedet i Grimstad dekkes.
For å få innvilget opphold på senteret må ett eller flere av kriteriene under være oppfylt:
Utsatt for vold, overgrep eller opplevd vold i nær relasjon i henhold til straffelovens kapittel 25 og 26
Anbefaling fra Statens Barnehus, fastlege, behandlende, terapeut, barnevernet, bistandsadvokat, krisesenter, støttesenter mot incest og seksuelle overgrep eller tilsvarende.
Tilkjent voldsoffererstatning.

Søknadsskjema finner du på Stine Sofies Stiftelse sine nettsider: stinesofiesstiftelse.no. Senteret holder åpent hele året med unntak av i juli.

Kostnadsfritt: Opphold på Stine Sofie Senteret er helt kostnadsfritt. Dette inkluderer også reise til og fra kursstedet. Kursene består av ulike aktiviteter for voksne og barn, med en god blanding av faglig innhold og rekreasjon.

Søknad: Alle henvendelser vil behandles med diskresjon og anonymitet. Opphold ved Stine Sofie Senteret gir gyldig fravær fra utdanning.

Søknadsskjema finner du under. Ønsker du skjemaet tilsendt eller har andre spørsmål? Ta kontakt på post@stinesofiesenteret.no eller ring 45 97 38 20.

Søknaden ligger på nettsiden vår: http://stinesofiesstiftelse.no/index.php?artID=532
Aktuelt
Siste nytt

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar