Hopp til hovedinnhold

Ny bok: Når barn er pårørende

– Selv om vi i dag vet mye om hvilke belastninger barn opplever når en i familien blir syk eller dør, ser vi stadig eksempler på at barn og unge ikke blir sett eller tilstrekkelig ivaretatt, sier forfatter Anne Kristine Bergem.

Illustrasjon: Ståle Gerhardsen og Gyldendal Akademisk
Illustrasjon: Ståle Gerhardsen og Gyldendal Akademisk
Siri L. Thorkildsen

Siri L. Thorkildsen
Kommunikasjonsansvarlig, RVTS Sør
21.06.2018, kl. 12:05


RVTS Sørs faste spaltist, Anne Kristine Bergem, kommer i disse dager ut med boken «Når barn er pårørende». Boken skal hjelpe oss voksne med hvordan vi kan involvere og ta vare på barn i vanskelige situasjoner.

– Boken handler om familier og barn i situasjoner hvor en i familien blir syk, misbruker rusmidler, har traumeerfaring eller kommer i fengsel, dør, tar livet sitt - og faktisk også litt om når den ene forelderen dreper den andre, forteller Bergem.

– Noen situasjoner er mere «vanlige» enn andre på den måten at de forekommer hyppigere, men hver gang det skjer noe med et familiemedlem påvirkes barn – i større eller mindre grad, sier hun.

Forlaget selv skriver dette om boken:
Møter du voksne som strever på grunn av fysisk eller psykisk sykdom, og som du vet har barn? Lurer du på hvordan akkurat du kan hjelpe? 

Ivaretakelse av barn som pårørende har vært lovfestet siden 2010. Lovendringen kom på bakgrunn av de belastningene barn og unge kan oppleve når en forelder blir syk. I 2017 ble ivaretakelse av søsken som pårørende også tatt inn i lovverket.

I denne boken har forfatteren samlet kunnskap fra forskning og praksis i Norge for å gi deg som leser boken en forståelse av hvorfor det er viktig å ivareta barn som er pårørende, og hva som kan være lurt å gjøre.


Informere barna
Anne Kristine Bergem er psykiater med videreutdanning i gruppeterapi, og har en mastergrad i kommunikasjon og ledelse. Hun er tidligere leder i Norsk psykiatrisk forening, fagrådgiver i BarnsBeste - nasjonalt kompetansenettverk for barn og pårørende. I dag er hun universitetslektor ved OsloMet. I tillegg er hun forfatter, spaltist og foredragsholder.

I «Når barn er pårørende» skriver Bergem om hvorfor voksne må informere og involvere barn når det skjer noe i familien.

Når foreldre eller søsken blir syke, eller noe annet alvorlig skjer med dem, påvirkes hele familien.
Anne Kristine Bergem

– Både hverdagsrutiner, stemningen hjemme og kommunikasjon mellom familiemedlemmene blir ofte annerledes enn tidligere. Slike endringer kan gjøre barn utrygge dersom de ikke informeres og involveres i det som foregår. Barn får med seg at ting forandres, men forstår ikke alltid hvorfor, sier forfatteren.

– Lojalitet og hensyn til foreldrene vil ofte hindre barn i å stille direkte spørsmål, særlig hvis de forstår at spørsmålene er vanskelige eller ubehagelige for de voksne. Alle endringer i barns liv knyttet til sykdom kan være potensielle belastninger.

Bergem understreker hvor viktig å være opptatt av hvordan barn og unge har det.

Barn er prisgitt de voksne som er rundt dem. Det er voksnes ansvar å sørge for at barn har det de trenger for å meste hverdagen sin og livet sitt. Det er ikke noe som er viktigere enn det.
 Anne Kristine Bergem

Det er mange fortellinger fra virkeligheten i boken, forteller hun.
– Både mennesker med egen erfaring med barn som pårørende – som foreldre, helsepersonell og andre – har delt opplevelser i boka. Avslutningsvis er det også råd og tips til mennesker som vil bidra til å ivareta barn som er pårørende, sier hun.

Bergem mener boka kan være nyttig for alle som jobber med barn og unge.
– Å vite noe om hva det kan bety for et barn å vokse opp i en familie med sykdom – eller de noen av de andre situasjonene jeg tar opp i boka – bør være endel av kompetansen og kunnskapen til alle som arbeider med barn og unge og familier, sier hun.

- Hvorfor har du skrevet denne boka?

– Jeg har siden 2013 holdt mange foredrag og hatt mye undervisning om temaet barn som pårørende, både for barnehageansatte, lærere, foreldre, helsepersonell, frivillige, ansatte i kriminalomsorgen og i ulike organisasjoner. Jeg har savnet litteratur å anbefale.

– Det finnes artikler, antologier og rapporter, og noen bøker for barn, men jeg har savnet én bok å anbefale mennesker som ønsker å sette seg inn i tematikken som ikke krever spesiell forhåndskunnskap. En bok som kan gi en enkel innføring, som likevel er praktisk nyttig. Jeg håper jeg har skrevet den boka nå, avslutter Bergem.

 

«Når barn er pårørende» gis ut på Gyldendal forlag.

Siste nytt

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar