Hopp til hovedinnhold

RVTS Sør inngår samarbeid med Susan Hart

– Vi tror samarbeidet vil være med på å øke forståelsen av viktigheten av emosjonell utvikling, samt ta traumebevisst omsorg ett hakk videre, sier Tone Weire Jørgensen og Anette Andersen i RVTS Sør.

Susan Hart inngår samarbeid med RVTS Sør. Foto: Privat
Susan Hart inngår samarbeid med RVTS Sør. Foto: Privat
Siri L. Thorkildsen

Siri L. Thorkildsen
Kommunikasjonsansvarlig, RVTS Sør
11.03.2019, kl. 01:00


Den danske psykologen Susan Hart er allerede kjent for mange i Norge gjennom sine bøker, artikler og kurs i neuroaffektiv utviklingspsykologi. Hart har jobbet som psykolog innenfor både voksen, barne- og familieområdet i en årrekke – i både kommunal regi og i barnepsykiatrien. I 2018 mottok hun sin PhD fra Ålborg Universitet. Hart er også opphavskvinnen til firmaet Docenten.dk, som tilbyr kurs i neuroaffektiv utviklingspsykologi.

Hart ser selv frem til samarbeidet med RVTS Sør.
– Det er spennende for meg å få mulighet til å videreføre neuroaffektiv utviklingspsykologi til Norge, i samarbeid med dyktige fagpersoner i RVTS Sør, forteller Hart.

Dette er en mulighet for å spre den nyeste kunnskapen vi har om følelsesmessig utvikling og traumeforståelse til fagpersoner i et langsiktig løp.
Susan Hart

– Det er også givende å kunne spre kunnskap om følelsesmessig utvikling og traumeforståelse, som kan komme mange barn og familier til gode. Både Norge og Danmark er kommet langt i arbeidet med å støtte sårbare barn og unge. Nå vil dette arbeidet bli enda mer utviklet og utbredt, noe som er meget givende, sier hun.

På sine hjemmesider forteller Hart at hun har – de siste 30 årene – hatt en trang til å forstå menneskets følelsesmessige, personlighetsmessige og sosiale utvikling, og hvordan vi utvikler mestrings- og selvreguleringskompetanser i forhold til tempament, følelser og humør. Dette bragte henne sammen med psykoterapeut Marianne Bentzen på 1990-tallet, som ble en stor støtte i utviklingen av neuroaffektiv utviklingspsykologi. Om dette skriver hun:

Dette er en teoretisk forståelsesramme for å forstå menneskets personlighetsutvikling, og er utviklet fra en integrasjon av utviklingspsykologi, traumeforskning, tilknytningsteori, hjerneforskning og evolusjonspsykologi.
Susan Hart

– Det gjør det mulig å forstå hvordan vi – gjennom ressurssterke mennesker – har mulighet for å overvinne tidlige traumer. Den peker også på hvordan man kan tilrettelegge intervensjonsplaner ut fra den nærmeste følelsesmessige utviklingssone slik at utvikling av følelsesmessige styrker og evner, og psykisk resiliens, uavhegig av alder og status, skriver Hart.

Fra teori til praksis
– Susan Hart er en god foredragsholder, og skriver bøker som vi i RVTS Sør har støttet oss på lenge, forteller spesialrådgiver Tone Weire Jørgensen i RVTS Sør.

– Hart har fokus på den tredelte hjernen i et traumeperspektiv, og et fokus på «meg selv» som hjelper. Hun bruker mye av det samme kjernefagstoffet som vi gjør, men på en litt annen måte og med litt andre begreper. Det gjør at vi får tyknet og utvidet faget. Når jeg er ute og underviser om traumebevisst omsorg, ser jeg at folk er sultne på noe mer. Vi tror det kan være med på å dra traumeforståelsen ett hakk videre i Norge, forteller hun.

Psykologspesialist i RVT Sør, Anette Andersen, er enig.
– Hart konkretiserer. Hun setter det teoretiske fagstoffet i en praktisk setting, som vi opplever en etterspørsel av. Hun gjør det nært, og hun gjør det konkret, forteller Andersen.

I samarbeidet med RVTS Sør vil Hart være med på videregående kurs i traumeforståelse. Hun skal skrive spalter og bidra til å tilpasse en web-versjon av neuroaffektiv analyse. Dette er en pedagogisk utviklingsplan for barn, unge og voksne.
– Vi er i startfasen med utvikling av dette web-verktøyet i Norge, men dette er spennende og vi ser fram til samarbeidet, forteller Andersen.

Les Susan Harts første spalte for RVTS Sør her.

Meld deg på det videregående kurset i traumeforståelse her.

Siste nytt

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar