Hopp til hovedinnhold

Hjerne, relasjon og utvikling

Nevrobiolog Dr. Bruce Perry hadde et klart budskap til 300 fremmøtte fagfolk fra hele landet som møttes til konferansen BEDRE FOR BARN på Kilden i Kristiansand: – Gode relasjoner reparerer en skadet hjerne.

Bruce Perry
Bruce Perry
Eva Dønnestad

Eva Dønnestad
Spaltist
05.06.2013, kl. 09:39


– Perry viser hvordan nevrobiologien løser psykologiens problem. Psykologien har visst at barndommen var viktig, men vi har aldri forstått mekanismene. Nevrobiologien gir oss svarene. Nå vet vi hvordan krenkelser og omsorgssvikt former hjernen. Da lærer vi hvordan krenkelser former hjernens utvikling. Vi lærer også at mennesker er skapt til å være sosiale og at gode relasjoner reparerer en skadet hjerne, sier en inspirert fagsjef ved RVTS Sør Mogens Albæk.

Dr. Bruce Perry har arbeidet som terapeut og forsker i nevrobiologi og på barns psykiske helse. Han er regnet som en av de fremste ekspertene i verden på dette området. Dr. Perry er knyttet til “ The Child Trauma Academy” og er dessuten professor på “Northwestern University School of Medicine” i Chicago. I tillegg har han de siste årene reist verden rundt for å presentere denne mellommenneskelige nevrobiologien.
 

Velge hjernens utvikling

– Vi står overfor et alvorlig valg, sier Perry. Vi vet hjernen er skapt for relasjoner, mens samfunnet mer og mer legger opp til isolasjon. Traumet vil isolasjon. Men det leges kun i relasjonen. Dette vil få konsekvenser for måten vi gir hjelp på. Dette krever nærværende relasjonsbyggere som gir trygghet. På den måten kan vi påvirke hjernens utvikling ved å gi krenkede barn det de ikke har fått i oppveksten - Trygghet, forutsigbarhet, god rytme, hjelp til å regulere følelser og gode relasjoner, understreker Perry.

Perry forklarer hvordan hjerneskanning i dag kan fortelle hva et barn trenger, og når de trenger hva.

– Det er stor forskjell på hjernen til et barn som har fått kjærlighet og trygge relasjoner og et barn som er utsatt for omsorgssvikt og ikke har fått gode relasjoner. Alt vi opplever og utsettes for, har innflytelse på hvordan vi organiserer hjernen. Bruce Perry og hans kollegaer har vært med å utvikle en modell som kalles ”The Neurosequential Model of Therapeutics as Evidence-based Practice.”

Les mer om modellen her

Hele Norges barnepsykolog, Magne Raundalen, var svært begeistret for konferansen og Bruce Perry som han har fulgt i en årrekke. Raundalen blir en av Rvts Sørs faste spaltister fra høsten av.

– Barn som vokser opp med gode, forutsigbare og kjærlighetsfulle relasjoner, blir trygge, fleksible og tilpasningsdyktige. De tør å bygge relasjoner med nye mennesker. De tør å utforske livet, gjør det bra på skolen, blir kreative og produktive.

Men om du plasserer de samme barna i et miljø fattig på gode relasjoner der de blir utsatt for overgrep og neglekt, kan det gi en rekke problemer. Det kan være fysiske og psykiske problemer og manglende evne til å bygge relasjoner. Fordi disse barna alltid er i beredskap, vil de også kunne få problemer på skole, i arbeidsliv og med intimitet.

Det verste er at de antakelig også vil ende opp som foreldre som heller ikke klarer å gi barnet den nødvendige trygghet. Målet er å se hvor viktig det er å være foreldre. Skape kulturer i hjemmene og i hjelpearbeid – som verdsetter relasjonsbygging. Om du tar vare på barna, tar du vare på ditt land, sier Dr. Bruce Perry.

Perry mener terapeuter og lærere altfor ofte har snakket til barn som ikke er regulert, som ikke hører hva de sier. Fordi barnet er ”utenfor toleransevinduet”, og hjernen er i alarmberedskap på grunn av tidligere opplevelser. Først må vi få barnet regulert i sansehjernen og følehjernen, så kan vi få med tenke-hjernen og drive terapi og undervisning, understreker Dr. Bruce Perry.


Filmsnutt med Bruce Perry kan du laste ned her.


Utfordrer Norge til å bli foregangsland

– Jeg har aldri vært på en lignende konferanse, sa Bruce Perry. – Vakker musikk, poesi og gode fortellinger innimellom all kunnskap og foredrag. Jeg lærer og tar det med meg. Det skjer mye i Norge. Dere har alt dere trenger materielt, dere er ikke i krig og dere har mulighet til å bli et foregangsland på mange måter. I tillegg har dere startet arbeidet med å legge til rette for at vi nærmer oss hverandre på en måte som leger og bygger gode hjerner som utvikler seg. Jeg har ønsket flere møter med fagfolkene på RTVS Sør for å se hvordan vi kan støtte hverandre i dette arbeidet videre, sier en begeistret Dr. Bruce Perry.

Her kan du laste ned artikler av Dr. Bruce Perry:

http://childtrauma.org/images/stories/docs/nmt_overview_evidence_3_2013.pdf

http://childtrauma.org/images/stories/Articles/traumaloss_bdp_final_7_09.pdf

http://childtrauma.org/images/stories/docs/nmt_description_overview_6_22_12x.pdf

http://childtrauma.org/images/stories/Articles/neurosequentialmodel_06.pdf

http://childtrauma.org/images/stories/Articles/nmt_article_08.pdf

 

Fra symptombehandling til årsaksbehandling

Fagsjef Mogens Albæk ved Rvts Sør

– Vi er stolte og glade over å ha kunnet introdusere Bruce Perry til et norsk publikum. Nå er konferansen slutt, for oss er det nå jobben begynner.

– Hva skal gjøres?

– Vi skal ta Bruce Perry på ordet. Vi vil bli et foregangsland. Et lite spisskompetansemiljø kan ikke gjøre denne jobben alene, vi må mobilisere i bredden. Vi vil bygge nettverk ”innenriks” for å klargjøre systemene for denne forståelsen. Vi skal også innlede et samarbeid med Bruce Perry. Perry har lovet å bistå på de måter han kan. Vi ser for oss at det blir i form av hospiteringsavtaler, videreutdanningsprogrammer og lisenser til bruk av kartleggingsverktøy. Vi planlegger å ha Bruce Perry tilbake flere ganger regelmessig i årene som kommer. Det handler om mer enn å lære opp fagfolk. Det handler minst like mye om å bygge kultur og skape forståelse i hele hjelpeapparatet fra politikere til brukere.

– RVTS Sør har jo praktisert Perrys forståelse i flere år. Hvorfor får dere gjennomslag for dette nå?

– Over hele verden er det i gang et paradigmeskifte. Den nye nevrobiologiske kunnskapen blir mer og mer tatt i bruk. Det får store konsekvenser for hvordan vi nå er i stand til å forstå barn og dermed gi rett hjelp. Det er store ting vi snakker om. Vi flytter fokus fra symptombehandling til årssaksbehandling. Vi flytter fokus fra atferd til følelser. Vi flytter fokus fra hvordan livet ser ut til hvordan det oppleves, sier Mogens Albæk ved RVTS Sør.

Her kan du laste ned artikkel med Albæk og Steinkopf fra fvn
 


Barneombudet lærte av Perry

Barneombud Anne Lindboe roste Rvts Sør for en vikig konferanse. Her sammen med leder for Rvts Sør, Ivar Kjellevik.

Barneombud Anne Lindboe åpnet RVTS Sørs konferanse BEDRE FOR BARN. Hun deltok også sammen med 30 andre inviterte fagpersoner på en prekonferanse med Bruce Perry. Her fokuserte Perry særlig på viktigheten av å begynne så tidlig som mulig å arbeide med hjernens grunnstemning hos barn som er skadet.

– Det har vært en stor glede å tilbringe tid med Bruce Perry, sier Anne Lindboe.

– Det har vært kjempelærerikt og veldig viktig fordi han har lært meg mye om hvordan tidlige barndomsopplevelser påvirker hjernen. Hvordan du blir som barn, ung og voksen. Hvor viktig det er å behandle barn på forskjellig måte ut fra hvilke skade som er oppstått. Jeg er veldig opptatt av barn utsatt for vold og overgrep og barn på nyfødt –intensiver. Nå har jeg lært mye av Perry som jeg kan bruke i mitt arbeid for å gi disse barna best mulig oppfølging.

– Hva har du lært?
– Blant annet hvor alvorlig ødeleggende det er når et barn som ligger på nyfødtintensiven, ikke får treffe mamma. Selv helt nyfødte barn trenger nærhet til mamma. Barn utsatt for neglekt eller overgrep trenger også å få alt de ikke har fått i barndommen. Om vi voksne klarer å gi dette, vil det påvirker hjernen til barnet. De får det bedre når de blir større.

– Jeg er glad RVTS Sør arrangerer en konferanse som dette. Som fokuserer på alt det er mulig å gjøre noe med, når det skal gjøres og hva som kan gjøres.


Se filmsnutt med Barneombud, Anne Lindboe her.
 

Implementert i Australia

Professor Annette Jackson har vært sentral i utviklingen av traumebevisst barnevern og helsetjenester for barn i Australia. Hun har nærmest implementert i praksis mye av det Perry har utviklet. Perry har vært med i mye av dette arbeidet.

Jackson er direktør for Berry Street/Take Two og professor i sosialt arbeid på LaTrobe universitet i Melbourne.

– Sentralt i dette arbeidet er at vi tar barns følelser og smerte på alvor. Vi forsøker å se at det bak uforståelig atferd, ofte ligger en smerte. Vi kartlegger hva barnet ikke har fått i barndommen og arbeider ”buttom up” med å gi barnet trygghet, lære å regulere seg selv. Dermed klarer flere av dem etter hvert å konsentrere seg om skole, og tør sakte men sikkert å bygge relasjoner. Barn har ulike sensitiviteter, vi må kartlegge dem nøye for å sette inn rett hjelp, sier Jackson.

Last ned presentasjonen til Jackson her
 

Se smerte bak atferd

Annette Jackson og Tone Weire Jørgensen har tidligere truffet hverandre i Australia.

 

Seniorrådgiver Tone Weire Jørgensen er en av dem fra RVTS Sør som har besøkt Berry Street og Jacksons arbeid i Australia. Hun har sett hvordan traumebevisst omsorg blir satt ut i praksis på institusjoner, i fosterhjemstjenester og i psykisk helsevern.

– Det handler om å bruke god tid til å være inntonet på barnet og lese barnet. Når vi har betraktet og iakttatt, må vi være ydmyke og gå i refleksjon før vi konkluderer. Vi er ofte for kjappe. Vi ser en type atferd og setter inn et tiltak med det samme. Er vi sikre på at vi setter inn et tiltak som lindrer smerten. Eller setter vi inn et tiltak som BARE regulerer afferden der og da? Måten vi tolker problemet på, er avgjørende for hvilke løsninger vi velger. Derfor er det viktig at vi har forstått smerten bak atferden til barnet rett, for å vite hva barnet egentlig trenger og kunne gi dette. Trygghet og relasjon regulerer følelser, sier Jørgensen.

Les intervju med Tone Weire Jørgensen her


Musikk, poesi og fortellinger

Øivind Aschjem introduserer pianist Frida Steinkopf.

Konferansen ble ledet av Øivind Aschjem og Eva Dønnestad. De vektla å ta Perrys budskap på alvor. Deltakerne på BEDRE FOR BARN fikk musikk, poesi, fortellinger, bilder og rytmer.

Siste nytt

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar