Hopp til hovedinnhold

Flyktning og utenforskap

Flyktninger, asylsøkere og immigranter med fluktbakgrunn er en sammensatt gruppe.

Å møtte disse menneskene med respekt og forståelse for hva de har opplevd, er vår utfordring som hjelpere. Utfordringene som den enkelte har, krever ofte kompetanse fra flere fagområder. Å fremme integrering og forebygge utenforskap står sentralt i vårt arbeid med denne gruppen.

Forebygging av menneskehandel, radikalisering og voldelig ekstremisme, kjønnslemlestelse og tvungen sosial kontroll er områder vi har et særlig fokus på. Vårt arbeid med flyktninger og migrasjonshelse er rettet mot både asylmottak og kommuner som bosetter. Vi samarbeider med flere kompetansemiljøer i dette arbeidet. På denne siden vil du finne aktuelle artikler og intervjuer fra fagfeltet.

En samlet oversikt over tilgjengelig, relevant fagstoff finner du her.
 

Vårt arbeid innen dette feltet inkluderer oppdrag i følgende handlingsplaner:

 Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar