Hopp til hovedinnhold

Flyktning.net – en digital skattekiste for deg som hjelper asylsøkere og flyktninger

Har du behov for lett tilgjengelig kunnskap og ressurser i arbeid med flyktninger og asylsøkere?

RVTS Sør

RVTS Sør
Nyheter
28.05.2024, kl. 08:54

Tekst av Oddny Igland, Irene Marstrøm og Ingrid Marie Vikhammer

Kanskje du kan ha nytte av Flyktning.net, en ressursportal om psykososialt arbeid med asylsøkere og flyktninger. Flyktning.net er utviklet og blir kontinuerlig oppdatert av RVTS-ene. I portalen har vi samlet en rekke digitale ressurser som kan være nyttig for de som møter asylsøkere og flyktninger i sitt arbeid eller som frivillig. Her kan du se hvordan du kan finne frem i portalen:

Hovedfokus i flyktning.net knytter seg til det spesifikke med å være en flyktning. Under «Psykososial oppfølging», kan en finne en rekke hjelpetiltak som kan brukes både i forebygging og behandling.

Asylsøkere og flyktninger lever under spesielle livsbetingelser. Kunnskap om dette er avgjørende for å gi god hjelp. Under «Flyktningers reise» finner en derfor mye informasjon om hvorfor mennesker flykter, hva som kan skje under flukten, hva som kan kje ved ankomsten til Norge, hvordan tilværelsen som asylsøker kan være, hva det innebærer å få avslag på asylsøknaden, og hvordan det kan være hvis en får lov til å bli i Norge og blir bosatt i en kommune.

Kommunikasjon er grunnleggende for samhandling mellom mennesker. I møte med flyktninger og asylsøkere har vi ofte behov for å bruke tolk. Vi må være bevisst på hvordan kulturelle og sosiale faktorer påvirker den enkeltes forståelse av sykdom og helse, og hvordan egne holdninger og verdier kan prege kommunikasjon på ulike måter.  Under overskriften «Kommunikasjon» finner du materiale om disse temaene.

Internasjonale konvensjoner og Norsk lov gir mange spesielle føringer og begrensninger i livet til asylsøkere, flyktninger og personer uten lovlig opphold. Dette er ofte avgjørende å kjenne til for å forstå deres hverdagssituasjon og vite hvilken type hjelp som er relevant og mulig. Under overskriften «Rettigheter», finner du informasjon om rettigheter knyttet til beskyttelse, tortur, familiegjenforening, helsehjelp, opplæring, ansvar for barn og unge, samt økonomi.

Det er også mange andre forhold som kan berøre enkelte flyktninger og asylsøkeres liv, men som ikke primært handler om å være en flyktning. Et avgrenset utvalg av slikt fagstoff er samlet under overskriften «Relaterte tema» (legg inn lenke til området under overskriften).

Under overskriften «Materiell og nettsteder», har vi samlet filmer, undervisnings- og selvhjelpsmateriell, manualer og veiledere som også finnes ellers i portalen. Her er også en oversikt over flere aktuelle nettsteder som kan være til hjelp for å finne informasjon.

Brukerundersøkelse

Har du 5 minutter til å delta i en kort brukerundersøkelse?

Vi ønsker med denne undersøkelsen en oversikt over bruk, brukervennlighet, innhold og videreutvikling.

Brukerundersøkelsen vil ta maks 5 minutter og varer frem til den 23. juni 2024.

Vi takker for ditt viktige bidrag!

Klikk her for å delta i undersøkelsen

Siste nytt

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar