Hopp til hovedinnhold

Flyktning.net er nå lansert

Møter du asylsøkere og flyktninger i ditt arbeid? De lever under spesielle livsbetingelser – Kunnskap om dette er avgjørende for å gi god hjelp. Ressursportalen flyktning.net er åpen og tilgjengelig for alle.

RVTS Sør

RVTS Sør
Nyheter
15.06.2017, kl. 13:00

Vi håper at portalen vil være til nytte for de som prøver å skape trygghet for mennesker i en sårbar livssituasjon. Variasjon i asylankomster til Norge innebærer en stadig opp- og nedbygging av mottakskapasiteten og dette påvirker også kompetansen på feltet. Stabil og lett tilgjengelig kunnskap om psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger er derfor avgjørende.

Noe av denne kunnskapen har RVTSene, på oppdrag fra Helsedirektoratet, samlet i nettstedet: Flyktning.net - Ressursportalen om asylsøkere og flyktninger.

Portalen er utarbeidet for frivillige, kommunalt ansatte, spesialisthelsetjenesten, mottaksansatte og andre som i sitt arbeid møter asylsøkere og flyktninger. Vår målsetting er at alle skal kunne finne relevant informasjon i flyktning.net.

 

Siste nytt

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar