Hopp til hovedinnhold

Hvordan kan vi hjelpe overlevere av seksualisert vold, som har kommet til Norge som flyktninger?

NY RESSURS FRA RVTS: Seksualisert vold benyttes som våpen i krigen i Ukraina: Hvordan kan vi hjelpe overlevere som har kommet til Norge som flyktninger?

Illustrasjonsfoto: 123rf.com
Illustrasjonsfoto: 123rf.com
RVTS Sør

RVTS Sør
Nyheter
19.06.2022, kl. 13:17

Tekst: RVTS Nord

Mange flyktninger har opplevd seksualisert vold før de kom til Norge. Det er viktig at både profesjonelle- og frivillige hjelpere fanger dem opp og bidrar til at de får den hjelp de har behov for.

RVTS’ene har laget en ressursside med informasjon om seksualisert vold i krig og konflikt og hvordan en kan hjelpe overlevere. Nettsiden fokuserer på arbeid med flyktninger fra Ukraina. Materialet som presenteres kan imidlertid også benyttes i arbeid med overlevere fra andre land.

Svært mange av ressursene som presenteres her er hentet fra ressursdatabasen «Mental Health and Human Rights Info» (HHRI) om konsekvenser alvorlige menneskerettighetsbrudd kan ha for mental helse. Bruk av materialet krever ingen spesialkompetanse. Det skal være lett å sette seg inn i og er utviklet for at frivillige hjelpere skal kunne bistå overlevere. Samtidig kan det gi nyttige perspektiv og redskap til for eksempel helse- og sosialpersonell i både 1. og 2. linje tjenesten.

Tanken er at hjelpere kan bruke ressurser, perspektiver og redskap fra denne siden på en fleksibel måte. I møte med flyktninger fra Ukraina som har overlevd seksualisert vold, kan en velge ut og bruke det som er relevant i møte med den enkelte.

Ressurssiden finner du her

Denne filmen gir en kort introduksjon til temaet «Seksualisert vold i krig og konflikt» og innholdet på ressurssiden.

Siste nytt

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar