Hopp til hovedinnhold

Ressurs for arbeid med flyktninger og asylsøkere

I verden er det over 80 millioner mennesker på flukt fra krig og konflikt. Flyktninger møter ofte utfordringer som er knyttet til endringer og påkjenninger i livssituasjonen, for eksempel tap av sosialt nettverk. De må også takle møtet med en annen kultur, og mange flyktninger har i tillegg opplevd traumer før eller under flukten

RVTS Sør

RVTS Sør
Nyheter
07.03.2022, kl. 10:33

Tekst: Magnus Hoksnes, RVTS Nord

Flyktning.net er en ressursportal der man kan lære mer om hvorfor mennesker flykter, reisen noen må ta og hva som kan skje under flukten. Den viser til hvilke rettigheter de har når de kommer til Norge, om bruk av tolk og hvordan vi kommuniserer om sykdom og helse. Her finner du også hva det innebærer å få avslag på asylsøknaden og om hvordan tilværelsen er som bosatt flyktning.

Her har vi samlet fagstoff om forebyggingpsykososiale tiltak og behandling.

Alle som møter asylsøkere og flyktninger i sitt arbeid eller som frivillig, kan finne relevant informasjon i flyktning.net.

Siste nytt

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar