Hopp til hovedinnhold

Flukten fortsetter

Tall fra UDI viser at 1108 av de enslige mindreårige asylsøkerne fra Afghanistan som kom til Norge i 2015 nå er registrert med ukjent adresse. De har forlatt mottakene og flyktet videre. RVTS Sør ble kjent med noen av ungdommene da de bodde på asylmottak i Lillesand, og Fædrelandsvennen har nå møtt noen av disse i Paris.

Bildet er hentet fra et fotoprosjektet som guttene selv deltok i ved asylmottaket i Lillesand. Flere bilder og intervjuer er tilgjengelig i heftet "UngeBlikk".
Bildet er hentet fra et fotoprosjektet som guttene selv deltok i ved asylmottaket i Lillesand. Flere bilder og intervjuer er tilgjengelig i heftet "UngeBlikk".
RVTS Sør

RVTS Sør
Nyheter
07.07.2017, kl. 14:00

RVTS Sør inngikk vinteren 2016 et samarbeid med statlig mottak for enslige mindreårige asylsøkere i Lillesand. Der ønsket vi å få frem ungdommenes stemmer gjennom deres blikk på livet. Heftet "UngeBlikk" ble til gjennom intervjuer, workshops, og et fotoprosjekt der guttene selv tok bilder. Vi intervjuet også de ansatte om hvordan de voksne må være og hva de må gjøre for å sikre at de enslige mindreårige asylsøkerne får den omsorgen og oppfølgingen de har rett på og behov for.

De hadde masse håp og drømmer for fremtiden. Guttene beskrev opplevelsen av å ha fått en ny 

familie i mottaket, og snakket om betydningen av gode vennskap og omtalte hverandre som brødre.

Torunn Fladstad, seniorrådgiver RVTS Sør

Fremtiden så lys ut for guttene. De ble godt tatt imot i Lillesand, og ble med i den lokale fotballklubben. Flere av guttene deltok også på Ungdommens Kulturmønstring - og gikk videre. Guttene strålte. De fortalte om betydningen av skole og utdanning, og de ønsket å bli bidragsytere i det norske samfunnet.

Like etterpå falt mye fra hverandre. Mottaket ble lagt ned, og guttene videresendt til andre mottak. Flere av guttene opplevde å bli videresendt fra disse mottakene igjen, mange ganger. Andre flyktet, og noen av disse lever nå på gaten i Paris.

Avisen Fædrelandsvennen har møtt noen av guttene i Paris. De har også skrevet to andre saker som omhandler de enslige mindreårige asylsøkerne som forsvinner fra mottakene. Les mer her:

Flukten fortsetter
Faksimile av artikkelen
Les artikkelen på Fvn.no (Abonnement)

52 ungdommer har rømt fra regionen
Faksimile av artikkelen
Les artikkelen på Fvn.no (Abonnement)

3537 afghanske ungdommer kom til Norge i 2015. To år senere har 1108 av dem forsvunnet.
Faksimile av artikkelen
Les artikkelen på Fvn.no (Abonnement)

Les også: "UngeBlikk"

Siste nytt

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar