Trygg der jeg bor

Farris Bad, Larvik

Sted:
Farris Bad, Larvik

Dato:
14. mai 2018

Deltakerpris:
Gratis

Påmeldingsfrist:
9. mai 2018

Fra svikt og svik til en bedre barndom

Presentasjoner fra konferansen:

Svikt og Svik-rapporten (Dag Nordanger)
Presentasjon av DCM (Anne-Lill Nord Nilsen)
Presentasjon av SNAKKE (Ane Heiberg Simonsen)
Jeg vet (Tove Bruusgaard)
Retningslinjer om vold og overgrep mot barn og unge (Tove Bruusgaard)
Trygge voksne (Marianne Moen Knutsen)
Et fokus på verdier og visjoner (Stine Sofie Senteret)
Link til livet, livsmestring inn i skolen (Ruben Gausdal)

-

Vold og overgrep er et folkehelseproblem. I regjeringens tiltaksplan ”En god barndom varer livet ut” har landets kommuner blitt oppfordret til å utarbeide kommunale handlingsplaner, og arbeide aktivt med å forebygge vold og overgrep.

En ny opptrappingsplan skal nå i gang, og nå er det på tide å ta en avsjekk på:
- Hva har vi gjort så langt?
- Hva mangler, og hvor har vi sviktet?
- Hvor går veien videre?

På denne konferansen får du blant annet presentasjon av 3 nye digitale verktøy for skole, barnehage og helsestasjon:
1. «Jeg vet» - opplæring om livsmestring og voldsforebygging i barnehage og skole.
2. SNAKKE - digital samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn.
3. Retningslinjer om vold og overgrep mot barn og unge.
 
Du får også innsikt i hvordan du kan bruke livsmestringsprogrammet «LINK til livet» som forebyggende arbeid i skolen, og Dag Nordanger fra RVTS Vest kommer for å snakke om Svikt og Svik.

RVTS Sør vil også presentere noen av erfaringene fra prosjektene som er blitt gjort i forrige tiltaksperiode, til inspirasjon og læring for videre arbeid.

Velkommen!

Pris: Konferansen er gratis.
Målgruppe: Ordførere, rådmenn, fylkesmenn, oppvekstsjefer, helsesjefer, ledere barnehage og skole.
Arrangør: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Sør (RVTS Sør).
Påmeldingsfrist: 30. april.

Overnatting

Frist for booking av rabatterte rom ifbm denne konferansen er 13. april. Du kan gjøre din booking per telefon +47 33 19 60 00 eller til farrisbad@farrisbad.no. Bookinger etter 13. april vil bookes inn på dagens pris.
Overnattinger må kostes av deltakeren selv.

Forelesere


Mari  Trommald
Mari TrommaldDirektør ved Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.

Heine Steinkopf
Heine Steinkopfpsykologspesialist og fagsjef i RVTS Sør

Dag Nordanger
Dag Nordangerer Dr. Psychol/psykologspesialist ved RVTS Vest.

Anne-Lill Nord Nilsen
Anne-Lill Nord Nilsen Spesialrådgiver i RVTS Sør.

Ane Heiberg Simonsen
Ane Heiberg SimonsenSpesialrådgiver RVTS Øst

Tove Bruusgaard
Tove BruusgaardSeksjonssjef i Voldsseksjonen ved Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Marianne  Moen Knutsen
Marianne Moen KnutsenKommunalsjef, Oppvekst i Birkenes kommune i Aust-Agder

Kristin  Stokke
Kristin StokkeDaglig leder ved Stine Sofie Senteret

Stian Tobiassen
Stian TobiassenPsykolog og faglig leder ved Stine Sofie Senteret

Ruben Gausdal
Ruben Gausdalspesialrådgiver RVTS Sør

Mandag 14. mai

09.00
Registrering og forfriskninger

10:00
Åpning av konferansen
v/Direktør Mari Trommald, Barne- ungdoms- og familiedirektoratet og Heine Steinkopf, psykologspesialist og fagsjef RVTS Sør.

10.30
Svikt og Svik-rapporten
v/ forsker og dr. Psychol/psykologspesialist Dag Nordanger ved RVTS Vest.

11.30
Pause

11.45
Presentasjon av DCM, samtaleverktøy i barneverntjenesten
v/Anne-Lill Nord Nilsen, spesialrådgiver RVTS Sør.

12.05
Presentasjon av «SNAKKE», digitalt verktøy
v/Ane Heiberg Simonsen, spesialrådgiver RVTS Øst.

12.25
Presentasjon av «Jeg vet – Opplæring om livsmestring og voldsforebygging i barnehage og skole», digital ressurs
v/Tove Bruusgaard, seksjonssjef i voldsseksjonen, Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.

12.45
Digitale retningslinjer om vold og overgrep mot barn og unge
v/Tove Bruusgaard, seksjonssjef i voldsseksjonen, Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.

13.05
Lunsj

14.00
Trygge voksne og kommunale handlingsplaner om vold i nære relasjoner
v/Marianne Moen Knutsen kommunalsjef, Oppvekst i Birkenes kommune i Aust-Agder.

14.30
Et fokus på verdier og visjoner
v/Kristin Stokke, daglig leder Stine Sofie Senteret og Stian Tobiassen, psykolog og faglig leder Stine Sofie Senteret

15.00
Pause

15.15
Link til livet, livsmestring inn i skolen
v/Ruben Gausdal, spesialrådgiver RVTS Sør

15.45
Avslutning
v/Heine Steinkopf, psykologspesialist og fagleder RVTS Sør

16.00
Slutt

Påmelding

Påmeldingsfrist: 30. april.
Bindende påmelding etter 30. april