Spaltister

Morten Haugland

Morten er utdannet barnevernspedagog og har 10 års erfaring som miljøterapeut ved Heggeli barnehjem.
Morten er gjestespaltist hos RVTS Sør.


Morten Haugland