Nyttige lenker fra teori til praksis

Aktuelle e-læringsverktøy.

Digitalt grunnkurs - Traumeforståelse og traumebevisst omsorg: https://rvtssor.no/nettkurs/grunnkurs/

Nasjonal veiviser ved vold og overgrep: https://dinutvei.no

Kunnskapsportal om radikalisering og voldelig ekstremisme: https://utveier.no

Nettressurs om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, æresrelatert vold og kjønnslemlestelse. Rett til å bestemme over eget liv: https://rettentil.no

Dialogbasert veileder med filmer om negativ sosial kontroll: https://rvtssor.no/filer/dokumentarkiv/20012020_hvem_vil_du_vaere.pdf

Ressurs om menneskehandel: https://menneskertilsalgs.no

Ressursportal om asylsøkere og flyktninger: https://flyktning.net

Ressursside om normal seksuell utvikling, og håndtering av bekymringsfull seksuell atferd: https://www.seksuellatferd.no

Læringsportal om psykososial beredskap ved kriser og katastrofer: https://www.psykososialberedskap.no

E-kurs for psykososiale kriseteam. Når krisen rammer: http://kriseteam.helsekompetanse.no

E-læringskurs om selvmordsrisikovurdering: https://selvmordsrisikovurdering.no

Traumebevisst omsorg for fosterforeldre: https://rvtssor.no/ressurser/nettsider/69/tbo-f/

Livsmestring i norske klasserom: https://rvtssor.no/ressurser/nettsider/62/link-livsmestring-i-norske-klasserom/

Å øve seg på å snakke med barn: https://www.snakkemedbarn.no

Støtte til de som arbeider i kriseteam: https://www.traumebevisst.no/paafyll/

Læringsressurs for lærere. Opplæring om vold, overgrep og mobbing i barnehager og skoler: https://www.jegvet.no/hva-er-jeg-vet

Kunnskapsmoduler innen integrert behandling for rus og voldsproblematikk: https://www.rusogvold.no

Traumebehandling for voksne https://www.traumebehandling.no

Stø Kurs- Traumeforståelse og behandling http://kurs.helsekompetanse.no/traumebehandling/heia

Informasjon om avvergingsplikten: https://plikt.no

E-læringsprogram om overgrep mot eldre i institusjon: https://www.vernforeldre.no