Intro

Veien videre

Veien videre er en nettside for implementeringsstøtte for ledere og aktuelle MenneskeMøte-veiledere i tjenester som gjennomfører eller har gjennomført RVTS Sørs program i menneskemøtekompetanse.

Utviklingsområder

Relasjon og tilhørighet

Å bygge relasjon og skape tilhørighet.

Regulering og mestring

Å bidra til god utvikling med fokus på mestring og følelsesregulering.

Språk og forståelse

Å bevisstgjøre hvordan ord påvirker forståelse, holdninger og handlinger.

Trygghet

Å bistå barn og unge med å bygge trygghet.

Samarbeid

Å samarbeide og samhandle for barns beste.

Nyttige lenker fra teori til praksis

Aktuelle e-læringsverktøy.