Traumebevisst og relasjonsbasert omsorg

Traumebevisst og relasjonsbasert omsorg

Veileder for ansatte i statlige mottak for enslige mindreårige asylsøkere.
Denne veilederen er utarbeidet på oppdrag fra UDI og er et resultat av et samarbeid om kompetanseheving i mottak mellom UDI og RVTS Sør. Fokus har vært på traumebevisst og relasjonell omsorg med en praksisnær tilnærming. Denne veilederen er både en skriftliggjøring av teori/metodegrunnlag og øvelser fra kompetanseutviklingsprogrammet, samtidig som vi har bygget på og videreutviklet disse erfaringene. Ønsket er at veilederen skal støtte ansatte i å gjennomføre øvelsene i mottaket, samt videreutvikle kompetanse. Veilederen finner du i linken under.

https://www.yumpu.com/no/document/read/63880362/traumebevisst-og-relasjonsbasert-omsorg