Hopp til hovedinnhold

LINK - Livsmestring i norske klasserom

LINK - Livsmestring i norske klasserom

Både i opplæringsloven og i Kunnskapsløftets generelle del står det at skolens oppgave er å sette barn og unge i stand til å håndtere livet. Dette er en omfattende oppgave, og skal skolen lykkes krever det at både faginnhold og metode er mangfoldig og sammensatt. LINK er et undervisningsopplegg som kan omsette disse bestemmelsene til praktisk arbeid i klasserommene.

https://www.linktillivet.no/


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar