Hopp til hovedinnhold

Hvem vil du være

Hvem vil du være

«Hvem vil du være? Grensene mellom positiv og negativ sosial kontroll» består av tre filmer og denne dialogbaserte veilederen som gir en introduksjon til sosial kontroll. Veilederen foreslår også refleksjonsøvelser. Filmene er ment å ses i forkant av øvelsene som et felles utgangs-punkt for dialog og samtale. De ulike delene kan brukes uavhengig av hverandre, men vi anbefaler at opplegget brukes i sin helhet.
For å se filmene og lese hva vi i RVTS Sør har skrevet om prosjektet kan du gå inn her: https://rvtssor.no/aktuelt/290/hvem-vil-du-vaere/

https://www.yumpu.com/no/document/read/63009936/hvem-vil-du-vaere

Utviklet i samarbeid med: Frihetsteateret og Likestillingssenteret KUN


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar