Hopp til hovedinnhold

Tenk tanken

Tenk tanken

RVTS skal, i følge regjeringens handlingsplan mot menneskehandel, gi veiledning og bidra til kompetanseheving av helseog omsorgspersonell i arbeidet med å identifisere og følge opp ofre for menneskehandel. Ta kontakt med ditt regionale senter for å høre hvordan vi jobber. www.rvts.no

https://www.yumpu.com/no/document/read/62061709/tenk-tanken

Utviklet i samarbeid med: Alle regionale sentre i RVTS


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar