Hopp til hovedinnhold

Unge Blikk

Unge Blikk

RVTS Sør har i forbindelse med et samarbeid med statlig mottak for enslig mindreårige asylsøkere i Lillesand, ønsket å få frem ungdommenes stemmer gjennom deres blikk på livet. I dette heftet har vi samlet bilder de selv har tatt, tanker de har om livet og hvordan de opplever situasjonen i Norge. Gjennom intervju med de ansatte, har vi beskrevet god praksis og hvordan de voksne må være og hva de må gjøre for å sikre at flyktninger får den omsorgen og oppfølgingen som de så sårt har behov for.

https://www.yumpu.com/no/document/read/55896273/ungeblikk


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar