Hopp til hovedinnhold

Jenter som stråler

Jenter som stråler

”Jenter som stråler” er en rapport om et vellykket grasrottiltak blant minoritetsjenter på Sørlandet. Det er en rapport som viser at forebygging nytter – særlig når det løftes i flokk. I prosjektet har en rekke ulike instanser, både offentlige og private, samarbeidet om tiltak som kan virke forebyggende og integrerende for jentene, samtidig som arbeidet har bidratt til kompetanseheving innenfor fagmiljøene.

https://www.yumpu.com/no/document/view/55906780/jenter-som-straler

Utviklet i samarbeid med: KUP - Kirkens ungdomsprosjekt


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar