Hopp til hovedinnhold

Veileder til sorggrupper for etterlatte v/selvmord

Veileder til sorggrupper for etterlatte v/selvmord

Kristiansand kommune har utviklet en ny veileder til sorggrupper for etterlatte ved selvmord. Veilederen er utviklet i samarbeid med RVTS Sør. Formålet er å trygge og styrke gruppeledere i hvordan lede gode sorggrupper for etterlatte ved selvmord. Opplegget består av et veilederhefte for gruppeledere, PowerPoints og deltakerhefte. Det inneholder forslag til samlinger, rammer, kjøreplan, tema, oppgaver, øvelser, verktøy, sanger, illustrasjoner, råd, tips og litteratur.

Sorggrupper for etterlatte ved selvmord, er et viktig tiltak i sorgarbeidet. Vi håper og tror at denne veilederen kan være et med på å gi flere mulighet til å delta i denne typen tilbud.

Alt materiell ligger tilgjengelig på nettsidene til Kristiansand kommune:

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/helse-velferd-og-omsorg/parorende/sorggupper/

Utviklet i samarbeid med: Kristiansand Kommune


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar