Hopp til hovedinnhold

Kommunal handlingsplan om selvmord og selvskading

Kommunal handlingsplan om selvmord og selvskading

Kommunen skal forebygge, avdekke, avverge, behandle og følge opp selvskading og selvmordsforsøk. En god måte å gjøre dette på, er å lage en handlingsplan med konkrete tiltak. RVTS kan bistå i utarbeidelse av kommunen sin kommunale handlingsplan.
Foto: Nine koepfer / Unsplash

https://kommunalhandlingsplan-mal-selvmord.no/

Utviklet i samarbeid med: RVTS Vest, RVTS Øst, RVTS Midt, RVTS Nord


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar