Hopp til hovedinnhold

Stressmestring for barn med ZuperSmart (app)

Stressmestring for barn med ZuperSmart (app)

I ZuperSmart får barna kunnskap om hva som skjer under stress og ideer til smarte valg. Gjennom å løse animerte situasjoner og gjøre øvelser, kan barnas robusthet styrkes.

Målgruppen for ZuperSmart er barn fra 6 til 12 år. Her kan barna trene seg på å møte spillbaserte utfordringer. Barna velger selv hvilken øvelse og løsning de vil bruke, for eksempel om de vil spørre foreldre eller andre voksne om hjelp. ZuperSmart er utviklet i samarbeid med barn, foreldre og fagpersoner. Utfordringene og øvelsene er derfor gjenkjennelige for barn og tilpasset deres behov.

ZuperSmart er utviklet i et samarbeid mellom Avdeling for Digital Helseforskning (DIG) ved Oslo Universitetssykehus og RVTS Øst. Den flunkende nye appen, som kombinerer teknologi, fagkompetanse og brukererfaring, er gratis og kan lastes ned på Google Play og App Store.

https://www.rvtsost.no/aktuelt/stressmestring-for-barn-med-zupersmart

Utviklet i samarbeid med: RVTS Øst


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar