Hopp til hovedinnhold

Samtaleverktøy for barn

Samtaleverktøy for barn

Hvordan kan du bli tryggere på å snakke mer med barn og unge? Her finner du en liste over samtaleverktøy og kurs, laget av kompetansesentrene i Samarbeid Sør (RVTS, RBUP og KORUS Sør), samt Bufetat.

Hvordan kan du bli bedre på å snakke med barn og unge, slik Helsedirektoratets retningslinjer om tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge sier vi bør? Det finnes flere kurs, metoder og samtaleverktøy som er utviklet for å øke ansattes kompetanse, men hvilke bør du velge? Og hva er forskjeller og likheter mellom de ulike metodene og verktøyene?

Å identifisere utsatte barn og unge som er i risiko med tanke på ulike utfordringer som levekårsutfordringer, psykisk helse, rus, vold o.l. så tidlig som mulig øker sannsynligheten for å kunne gi effektiv og tilpasset hjelp – som på sin side kan bidra til å snu en negativ utvikling hos de unge før problemene vokser seg for store. Å bli trygg på å snakke med barn er et viktig ledd med tanke på tidlig identifikasjon av barn og unge som er i risiko.

Finn det verktøyet som er riktig for din situasjon:

FOR ALLE:

"Kurs i hverdagssamtalen" (KoRus)
Hva gjør vi for å gi barn lyst til å snakke med voksne? Bli tryggere på å snakke mer med alle barn i hverdagen.
Kurset er for alle ansatte i barnehage og skole (barneskole og ungdomsskole).
https://www.korus-sor.no/barn/samtale-med-barn

"Jeg vet" (Bufdir)
Gratis læringsressurs for barnehager og skoler om vold, overgrep, mobbing og barns rettigheter.
Innholdet er knyttet til rammeplan for barnehagen og læreplan for skolen.
https://www.jegvet.no/

"Trygg til handling" RVTS Vest
Trygg til Handling ønsker å gi deg mer kunnskap om hva vold og seksuelle overgrep er, hvilke konsekvensar det har for barn og unge og hvordan du kan snakke med de du er bekymret for.
https://rvtsvest.no/trygg-til-handling/

VED BEKYMRING:

"Snakkemedbarn.no" (RVTS)
En samtale kan skape tillit og trygghet, men også det motsatte. Snakkemedbarn.no skal hjelpe deg å ta viktige samtaler med barn du er bekymret for - spesielt når det kommer til mistanke om vold og overgrep.
https://snakkemedbarn.no

Modulbasert opplæringsprogram for bruk av snakkemedbarn.no for ansatte i skole og barnehage. Opplæringen skal øke ansattes bevissthet om vold og overgrep mot barn og unge.
Målet er tryggere voksne som kan ta samtaler med barn de er bekymret for. Opplæringsprogrammet er ment som en gruppeopplæring.
https://www.snakkemedbarn.no/opplaeringsprogram/

"Den nødvendige samtalen" (KoRus)
E-læringsressurs for ansatte i barnehage og skole som ønsker å bli tryggere på å snakke med foreldrene om bekymring for et barn.
For deg som jobber i barnehage eller i skole.
https://www.korus-sor.no/verktoy/den-nodvendig-samtalen

"Uro" (RBUP)
Her kan du trene på å snakke med den det gjelder når du undrer deg over noe, eller begynner å bli urolig (spesielt snakke med foreldre om barna deres).
For alle som ønsker å bli tryggere på å samtale om følsomme tema.
https://www.rbup.no/kurs/454997

FOR BARN/UNGE SOM STREVER:

"Hevd"
Skal sikre brukermedvirkning i samtaler med barn og unge.
Skal sikre at ungdommer får sette mål for samtale.
For alle som har en samtalepraksis med barn over 7 år, ungdommer eller voksne.
https://www.rbup.no/aktuelt/hevd-hva-er-viktig-for-deg

Utviklet i samarbeid med: KoRUS, RBUP, RVTS


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar