Kofferten min og meg

Kofferten min og meg

Den nye ressursen fra RVTS Sør er et samtaleverktøy for deg som møter barn og unge som har vanskelige og vonde erfaringer i livet.

Gjennom en fysisk perm og nettressurs – samt filmer og ekstra oppgaver – ønsker vi å bidra til samtale, undring og bekreftelse av vonde opplevelser, samt støtte alle forsøk og initiativ for å mestre livet. Den kan også brukes som traumebevisst forståelsesverktøy i veiledning og undervisning.

Tanken bak «Kofferten min og meg», er at det finnes mange barn og unge som bærer på vanskelige og vonde opplevelser, en såkalt «bagasje», i livet. Og noen barn og unge har dessverre en ekstra tung koffert de bærer på. Vi håper at dette samtaleverktøyet kan hjelpe disse barna til å forstå og oppleve håp og mestring, og at det vonde kan få en mindre plass i livet. At det kan bli «Meg og kofferten min», litt mer enn «Kofferten min og meg».

https://www.traumebevisst.no/kofferten-min