Hopp til hovedinnhold

Kompetanseutvikling rus og vold

Kompetanseutvikling rus og vold

Mellom 25-35% av voldssakene som meldes til politiet årlig er relatert til rus, fortrinnsvis alkohol. Vi i KORUS og RVTS har utviklet en digital læringsressurs for å heve kompetansen innen denne tematikken.

Helsemyndighetene ønsker å styrke innsatsen for å forebygge, avdekke og behandle vold i nære relasjoner. På bakgrunn av dette har RVTS og KORUS utviklet kunnskapsmoduler knyttet til rus og vold-tematikken. Dette er spesielt rettet mot ansatte i rus- og psykisk helsetjenester, både i kommunen og spesialisthelsetjenesten.

https://www.rusogvold.no

Utviklet i samarbeid med: KORUS


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar